• Foto: Freek Wolff/BDU

'Burgemeester onverschillig over onrust'

EDE De fractie van de VVD beticht burgemeester Cees van der Knaap van onverschilligheid en achterhouden van informatie wat betreft de onrust met autobranden in de wijk Veldhuizen.

Freek Wolff

Raadslid Alexander Vos de Wael schetst in een brief hoe in zijn ogen de burgers in de wijk met een kluitje in het riet werden gestuurd, stelt vragen over de gang van zaken en waarom de burgemeester volgens de VVD'er de gemeenteraad op het verkeerde been heeft gezet.

,,De knal van de steen tegen de auto van de politie in de nieuwjaarsnacht prikkelde de bestuurlijke en politieke antennes van de burgemeester niet. Immers er waren geen signalen over onrust in de wijk Veldhuizen. De wijkregisseur van Veldhuizen was ingezet bij alle perikelen rond de azc's. Het directe contact met de inwoners van Veldhuizen was daardoor verbroken. Ook de wijkagent was slechts heel beperkt inzetbaar. Het lijkt logisch dat de burgemeester signalen over vermindering van het gevoel van veiligheid bij de inwoners miste'', meent Vos de Wael.

Ook refereert het liberale raadslid aan een verzoek van wijkbewoners tot een gesprek met de burgemeester over de zorgen die er in 2008 al leefden, zoals de verpauperde Lindenhorst, een onveilig tunneltje, geen lantaarnpalen en toename van zwerfvuil.

De wijkbewoners zouden teleurgesteld hebben gereageerd dat de burgemeester geen tijd in zijn agenda wilde inruimen om met hen in gesprek te gaan omdat er naar zijn weten geen directe signalen van onrust zouden zijn. ,,Eerder klopten deze Edenaren met hun zorgen aan bij politieke partijen als de VVD, waar de burgemeester erg teleurgesteld over was. Nu doen ze het anders, willen ze graag overleggen met de burgemeester en is er geen mogelijkheid'', aldus Vos de Wael.

Begin juni van dit jaar verklaarde Van der Knaap dat hem winkelcentrum de Lindenhorst een doorn in het oog was, maar dat deze nog niet gesloopt kon worden, vanwege een rechterlijke uitspraak. ,,Toch heb ik keer op keer de temperatuurmeter erin gestopt om te kijken hoe het nu verder gaat, maar de dramatische ontwikkelingen die zich daarna voordeden, hebben wij écht niet voorzien'', aldus de burgemeester, die ook geen 'veenbrand' had geconstateerd, dat als smeulend vuurtje elk moment kon oplaaien.

Vos de Wael concludeert dat het college van B en W daarom ,,lak heeft aan de inwoners, hun oprechte zorgen niet serieus neemt, burgerparticipatie aan zijn laars lapt'' en de gemeenteraad niet goed informeert.

Daarom vraagt de VVD om meer gegevens over bezorgde inwoners die aan de bel trokken en hoe de gemeente hierop gereageerd heeft. Bovendien wil de fractie weten waarom de burgemeester hier geen melding van heeft gemaakt. Uit de eigen woorden van de burgemeester haalt de VVD dat de burgemeester ,,iets heeft gemist en dus iets heeft laten liggen."

Volgens de VVD moest de burgemeester hebben geweten van de onrust in de wijk Veldhuizen. ,,Welke consequenties verbindt de burgemeester aan zijn optreden in deze kwestie?'', vraagt de fractie zich af. Het college zal binnen zes weken reageren.