• Brenno de Winter: ,,Voordat je het weet eindig je in de media als een soort Don Quichot''.

    Roy van Ingen

Brenno de Winter onder loep overheid

EDE Voormalig onderzoeksjournalist en oud-Edenaar Brenno de Winter werd in de gaten gehouden door de overheid. Ook zijn moeder en zus uit Ede werden geobserveerd. Op Villamedia.nl schreef hij onlangs over de 'enorme psychologische druk' die dit veroorzaakte. Ede Stad sprak met hem over de observaties en over de staat van lokale media.

Mathilde van Ravensberg

De Winter, geboren Edenaar maar inmiddels woonachtig in Amsterdam, stond bekend om zijn controversiële onderzoeksjournalistiek. Hij deed honderden keren een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie boven tafel te krijgen. De Winter schreef voor NRC, Trouw, Nu.nl, Webwereld en Computer!Totaal.

AFFICHE De Winter (46) vertelt dat het signaal van controle door de overheid speelde rond 2014. Medewerkers van de landelijke politie en beveiligers van ministeries werden gewaarschuwd voor De Winter middels een affiche. Hij zou voor een artikel proberen 'met niet-correcte legitimatie terreinen of gebouwen binnen te komen'. De Winter besloot zijn politiedossier op te vragen. Daaruit bleek dat er onderzoek was gedaan naar auto's van zijn zus en moeder in Ede.

DON QUICHOT Tegen Ede Stad spreekt hij het vermoeden uit dat de politie niet ter plekke bij zijn familie in Ede voor de deur heeft gestaan, maar dat er alleen in overheidssystemen is gezocht. De Winter ontboezemt ook dat hij moeite had met het gevoel er alleen voor te staan in de strijd tegen de overheidsbemoeienis. ,,Ik miste rugdekking van de andere media. Je kunt geen snoeihard bewijs neerleggen. Voordat je het weet eindig je in de media als een soort Don Quichot of word je als een gekke Willem Oltmans weggezet."

WAAKHOND De oud-Edenaar besloot de journalistiek in 2016 'met stille trom' te verlaten. Tegenwoordig geeft hij lezingen en trainingen met zijn bedrijf De Winter Information Solutions. De Winter blijft hameren op de rol van de pers als 'waakhond van de samenleving'. Hij is kritisch over de huidige staat van de journalistiek. Naast het onvermogen om elkaar rugdekking te geven, is er volgens hem ook 'een enorm gebrek aan kennis bij journalisten'. Dit heeft vaak te maken met budgetten, denkt hij.

MEER GELD De Winter pleit voor meer geld voor regionale en plaatselijke media. ,,Gemeenten krijgen steeds meer taken overgeheveld van de rijksoverheid. Helaas ontbreekt het de lokale verslaggever eenvoudig aan budget om lokale overheden kritisch te volgen en zich vast te kunnen bijten in dossiers. Al het geld gaat naar de NOS en alle journalistieke organisatiekracht zit in Den Haag. Dat mag van mij wel een maatje minder."

Mocht er geld naar de lokale en regionale journalistiek gaan, dan moet dat worden beheerd door een onpartijdig orgaan als het commissariaat van de Media. ,,Zo kan het geld geen machtsmiddel worden. Zou bijvoorbeeld een gemeente de lokale krant subsidiëren dan kan er druk ontstaan."