• Foto: Lisette Ruzius/BDU

Brandweerman wint rechtszaak na overlijden echtgenote

EDE Een Edese brandweerman heeft vorige week een rechtszaak van de gemeente Ede gewonnen. De echtgenote van een inmiddels gepensioneerde brandweerman overleed in 2010 aan asbestkanker. De ziekte is veroorzaakt door blootstelling aan asbest via haar man. De rechter besloot dat de gemeente Ede destijds onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om blootstelling aan asbest te voorkomen. De gemeente Ede moet een schadevergoeding betalen aan de brandweerman.

De brandweerman stelt: ,,De gemeente Ede heeft onrechtmatig gehandeld doordat zij heeft nagelaten veiligheidsmaatregelen te treffen die haar brandweerpersoneel, maar ook familieleden van dit brandweerpersoneel, beschermde tegen de blootstelling aan asbest. In de eerste plaats werd de vrouw van de brandweerman direct aan asbest blootgesteld bij het bezoeken van de brandweerkazerne. In de tweede plaats kwam zij daarmee thuis indirect in aanraking via de werk- en uitrukkleding van de brandweerman."

BESMETTING De vrouw kwam op verschillende manieren in contact met asbest. Een directe besmetting was mogelijk doordat er in de kazerne waar de brandweerman werkzaam was asbest aanwezig was. In de werkplaats van de kazerne werden asbest-remmen van voertuigen schoon geblazen. Hierdoor kwamen asbestvezels in de lucht terecht. Ook vervoerde de brandweerman zijn bluskleding (van en naar branden en bij oefeningen) in de privé-auto, waarmee hij ook zijn gezin vervoerde.

SCHADEVERGOEDING De rechter stelt de brandweerman in het gelijk. Dit betekent dat de gemeente Ede een schadevergoeding en de proceskosten moet betalen. Dat is een bedrag van 56.464 euro ter zake van immateriële schade en 4.074,64 euro ter zake van materiële schade. Ook moet de gemeente Ede de rente betalen en de proceskosten.

Bron: hulpverlening.nl