• Archief BDUmedia

Bouw woningen en dorpshuis in Otterlo fors vertraagd

OTTERLO De ontwikkeling van de woningbouw in Otterlo en de bouw van een nieuwe sporthal in het dorp lopen als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof over de instandhouding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) forse vertraging op.

Op de oude locatie van de sportvelden, aan de oostkant van Otterlo, wil de gemeente een plan van 65 woningen en een multifunctioneel dorpshuis (sporthal, dorpshuis en zorgvoorzieningen) realiseren. De bouwlocatie grenst aan De Zanding, een Natura 2000-gebied. In een memo aan de gemeenteraad over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor het project trekt het Edese college van burgemeester en wethouders de voorlopige conclusie dat een onherroepelijke vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (WNB) naar alle waarschijnlijkheid niet tot stand komt.

Tegen de WNB-vergunning zijn 23 zienswijzen ingediend. En tegen het bestemmingsplan, dat in mei 2018 ter inzage lag, zijn 12 zienswijzen ingediend. ,,Op korte termijn kan de zo zeer gewenste (sociale) woningbouw en de nieuwe MFD ter vervanging van het huidige dorpshuis en SERO-gebouw niet lukken. Wij willen onderzoeken op welke wijze het SERO-gebouw nog functioneren kan om het gymonderwijs in Otterlo de komende jaren te kunnen blijven verzorgen."

De verwachting is dat deze maand duidelijk wordt of de provincie Gelderland de procedure voor het WNB-vergunning staakt. Het lijkt er volgens het college op dat de provincie dat gaat doen. ,,Als de WNB-vergunning niet tot stand komt loopt het project Weversteeg-Onderlangs een vertraging op van 2 á 3 jaar".

Als de provincie geen WNB-vergunning afgeeft, lijkt tot de uitspraak bij de Raad van State over de PAS geen enkele woningbouwlocatie in Otterlo aan de eisen te voldoen. Vertraging van het planproces voor Weversteeg-Onderlangs heeft concrete gevolgen voor het behoud van (veilige) ruimte voor het gymonderwijs in Otterlo. Bekeken moet worden welke technische ingrepen en investeringen noodzakelijk zijn om het SERO-gebouw in stand te houden.