• Robert Vos

Bijna 120 woningen op het Somaterrein

EDE Op het voormalige Somaterein komt een nieuwe woonwijk met tussen de 113 en 118 woningen. Ongeveer 55 van deze woningen worden sociale woningwetwoningen, die door Wooncorporatie Woonstede worden gebouwd. De komst van de nieuwe woonwijk betekent dat de spoorovergang aan de Kerkweg eind 2019, begin 2020 wordt gesloten.

Jan de Boer

De andere woningen zullen door een nog nader door de gemeente Ede te selecteren projectontwikkelaar worden gebouwd. Het Edese college van burgemeester en wethouders keurde dinsdag het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Somaterrein goed. Na de inspraakperiode vergadert de gemeenteraad nog voor het zomerreces over de plannen. Volgens wethouder Johan Weijland biedt de ontwikkeling van het Somaterrein een unieke gelegenheid om een karakteristiek, deels braakliggend terrein nieuw in te leven. Weijland verwacht dat begin 2019 met de woningbouw kan worden gestart.

De koopwoningen op het Somaterrein krijgen net als eerder in de wijk Kernhem geen gasaansluiting. De woningen van Woonstede worden aangesloten het duurzame warmtenet van het Warmtebedrijf, dat biomassa gebruikt als energiebron. Het Somaterrein zal worden doorkruist door een 'snel' doorgaand fietspad, als onderdeel van het snelfietsnetwerk van Ede.

Vooruitlopend op de bouw van de woningen wordt het fietspad al in 2018 aangelegd. De nieuwe woningen aan de Kerkweg en de Verlengde Maanderweg sluiten aan de op de bebouwingsstijl aan de overkant van deze twee straten. In het binnengebied van het Somaterein is flexibiliteit. In ieder geval worden de woningen daar georiënteerd op het snelfietspad.

De projectontwikkelaar krijgt in het binnengebied de ruimte om het daar zo optimaal mogelijk te verkavelen. Aan de kant van de spoorlijn Arnhem-Utrecht wordt meer hoogte, iets meer robuustere woningen toegestaan. De woningen van Woonstede aan de kant van de Verlengde Maanderweg worden appartementen ter hoogte van maximaal vier bouwlagen.