• Archief BDUmedia

'Bezuinigingen niet enkel afwenden op sociaal domein'

EDE De komende bezuinigingen op het sociaal domein bij de gemeente Ede zijn hard aangekomen bij het COSBO, de koepel van ouderenbonden. ,,Een verwacht tekort van dertien miljoen op het sociaal domein is een serieus probleem. Wij achten het tekort te serieus om te kiezen voor het uitgangspunt om het binnen het sociaal domein op te lossen", schrijft COSBO-voorzitter Simon van de Pol aan alle fractievoorzitters van de Edese gemeenteraad.

Aanstaande donderdag discussieert de raad over Transformatie en ombuigingen in het sociaal domein. Het tekort wordt volgens Van de Pol bepaald door het abonnementstarief Wmo dat door het Rijk is opgelegd en de constatering in de notitie 'leidende principes' dat vijftig procent van de jongeren in Ede op enig moment jeugdhulp ontvangt. ,,Met adviesraad ASDE vragen wij de raad om een scherpe analyse te maken van de bron van de tekorten en hoe het verklaarbaar is. Als de begroting te krap was, is er een tekort. Maar dan ligt de oorzaak eerder bij de begroting. Als er oneigenlijk gebruik is dan ligt de oplossing voor het oprapen. Bij een mix is preciezer te bepalen waar oplossingen kunnen liggen met daarbij misschien ook de treurige constatering dat die oplossing niet binnen de huidige wet- en regelgeving van het sociaal domein ligt."

Bij het oplossen van het financieel tekort moet voorkomen worden dat enkel op het sociaal domein af te wenden, vindt Simon van de Pol. ,,Weet eerst waar het grote tekort binnen het sociaal domein vandaan komt en wentel het tekort bij het ene onderdeel niet af op de andere onderdelen. Ongeacht of het tekort bij jeugdzorg, bij de Wmo of bij participatie zit, voorkom dat ouderen moeten bloeden voor jongeren of jeugd voor de Wmo. Beschouw hiermee de gemeente als één lichaam. Als een vitaal orgaan pijn heeft, voelt de rest van het lichaam zich ook niet lekker en verhindert dat actieve ambities. En als het Rijk de gemeente met grote tekorten opzadelt, moet de gehele gemeente pijn lijden en niet enkel het sociaal domein."