• Peter van Kesteren

Bewoners voeren actie voor fietsstraat

EDE De families Van der Klok en Van Kesteren organiseerden zaterdag een ludieke actie om nog eens de aandacht te vestigen op het gemeenteplan voor een veiliger en groener Verlengde Maanderweg. Om 09.45 uur werd in het bijzijn van een grote groep aanwonenden en de pers een kleurrijk spandoek over de Verlengde Maanderweg gespannen.

Volgens de families was de actie een succes: ,,Gedurende de dag kwamen er veel positieve reacties op het initiatief van de vele fietsers die langsreden. Een enkele automobilist stopte zelfs om te informeren naar het plan."

SLUIPVERKEER ,,Het concept van een fietsstraat is niet onomstreden gebleken. Er heerst veel koudwatervrees voor sluipverkeer in de aangrenzende buurten. Maar uit diverse rapportages is gebleken dat er wel een beoogde toename van verkeer over de ontsluitingswegen zal zijn, maar niet van doorgaand sluipverkeer. Vijftig procent van het huidige autoverkeer over de Verlengde Maanderweg is nu nog doorgaand verkeer. Als die automobilisten de Verlengde Maanderweg na de herinrichting gaan mijden, is het doel voor een verkeersluwere straat met voorrang voor fietsers, al bereikt", zo lichten de families hun actie toe. 

Aanstaande donderdag 24 mei presenteert de gemeente in het raadhuis haar plannen voor de herinrichting aan de werkgroep deelnemers.