• SLG

Bewoners mogen ideeën geven voor Levend Landschap Harskamp

HARSKAMP Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel van de dorpsvijvers, vastleggen van oude verhalen over de verdwenen seintoren of het aanleggen van erfbeplanting? Wie ideeën heeft voor een mooier landschappelijk Harskamp, is welkom op de bewonersavond Levend Landschap Harskamp op dinsdag 17 januari. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpscentrum De Nieuwe Spil aan de Molenweg 8. Iedereen is welkom.

Harskamp heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met Harskamps Belang het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is welkom om mee te denken.

IDEEËN Tijdens een informatieavond wil Stichting Landschapsbeheer Gelderland ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Harskamp een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn landschap, ecologie en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, herstellen van de dorpsvijver, noem maar op. ,,We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Harskamp, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger of de seintoren, of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag."

Als de ideeën zijn verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.