• Mathilde van Ravensberg

'Bewoners Kolkakkerbuurt bang om nee te zeggen'

EDE De aanstaande peiling van Woonstede onder de bewoners van de Kolkakkerbuurt in Ede moet eerlijker, vindt wijkbewoner Nestor Balseiro. Hij stelt voor dat huurders van de 50 renovatiewoningen een eigen stemming krijgen om zo een funeste spagaat in de wijk te voorkomen.

Mathilde van Ravensberg

 

De peiling van Woonstede over het plan voor renovatie van 50 woningen en sloop van 113 woningen in de Kolkakkerbuurt zorgt voor verhitte gemoederen. De 'stembus' van Woonstede sluit op donderdag 14 juli. Huurder Balseiro vindt het 'wel zo eerlijk' als de peiling wordt gesplitst, omdat bewoners van de te renoveren woningen niet meer vrijblijvend hun stem kunnen uitbrengen. ,,Een deel is tegen de sloop van de buurt, maar is bang om nee te zeggen tegen het plan van Woonstede omdat ze daarmee de renovatie van hun woning op het spel zet." Deze spagaat geeft de nodige zorgen en angst in de wijk, denkt Balseiro. Zeker nu Woonstede in diverse media heeft laten weten dat wanneer minder dan zeventig procent van de wijk instemt met de voorgestelde aanpak, de plannen worden bevroren.

Dit laatste standpunt van Woonstede is volgens de wijkbewoner niet gecommuniceerd op de recente bewonersavond. ,,Toen stelde Woonstede dat bij een 'nee' van de wijk 'alles weer ter discussie staat'. Alsof er dan opnieuw wordt onderhandeld en er nieuwe plannen komen."

UITKOMST SERIEUS NEMEN Edwin Boonstoppel, projectleider van Woonstede, zegt in reactie hierop: ,,Juist dit plan waarin renovatie en nieuwbouw worden gecombineerd, doet recht aan de vele verschillende wensen in de wijk. Die wensen bleken onder meer uit een woonwensenonderzoek dat is gehouden in de wijk. Er is door Woonstede en de bewonerscommissie een half jaar hard gewerkt aan het plan. Als er voor dit plan in de wijk geen draagvlak is, moet je die uitkomst serieus nemen."

 

Op verzoek van de bewonerscommissie liet Woonstede eind vorig jaar het bouwtechnisch bureau Inbo uit Amsterdam kijken naar de huizen. Dit bureau concludeerde dat renovatie van de woningen in de Kolkakkerbuurt goed mogelijk was tegen dezelfde kosten van sloop en nieuwbouw. Boonstoppel zegt nu dat Inbo beperkter uitgangspunten had voor renovatie dan Woonstede. Hij geeft aan dat Woonstede een hoge kwaliteitseis heeft waar het gaat om isolatie, geluidsdichtheid, maar ook wat betreft veiligheid.

ONGEWISSE Huurder Balseiro stoort zich aan de communicatie van Woonstede richting de bewoners en meent dat de verhuurder alles strak regisseert. ,,In het Inbo-onderzoek zijn bijvoorbeeld maar zeventig woningen gekeurd. De vraag van bewoners om ook de rest van de woningen te laten onderzoeken, werd resoluut van tafel geveegd met de mededeling dat deze woningen slooprijp waren." Het gevoel van 'in het ongewisse te worden gelaten over de toekomst van je huis' is iets dat vreet aan de huurder.

Woonstede geeft aan te begrijpen dat sloop van een woning een ingrijpende gebeurtenis is voor veel huurders. Daarom is de verhuurder samen met de bewonerscommissie de komende tijd in de buurt te vinden om antwoord te geven op alle vragen die leven.