• Archief BDU

Bestuursleden Ziekenhuis Gelderse Vallei leggen werk neer

EDE Dik van Starkenburg (voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Nicolet Zeller (lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei) hebben per direct hun werkzaamheden neergelegd. Dat heeft de Raad van Toezicht van het Edese ziekenhuis maandag bekend gemaakt. Wander Blaauw is aangesteld als voorzitter Raad van Bestuur ad interim. Hij was sinds eind januari al aan de Raad toegevoegd.

Met de bestuurswisseling wil de Raad van Toezicht bestuurlijke vernieuwing mogelijk maken. De RvT wil de samenwerking en het vertrouwen tussen de medische staf en de Raad van Bestuur optimaliseren. Zij volgt daarmee het advies van Prof. Mr. Hubben, die in opdracht van de Raad van Toezicht onderzoek heeft uitgevoerd naar de samenwerkingsstructuur in het ziekenhuis. Zijn advies is onder meer om bestuurlijke vernieuwing door te voeren in de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Vereniging Medische Staf.

Zelf heeft de Raad van Toezicht besloten om hieraan actief een bijdrage te leveren: de helft van haar leden beëindigt de toezichthoudende rol. Daarmee kan met nieuw elan, samen met de Raad van Bestuur, verder gebouwd worden aan de toekomst van het ziekenhuis.