• Janus Visser

Bestemmingsplan De Klomp inzet van spelletje grondpolitiek

EDE Het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein De Klomp laat geen kantoren toe tot grote woede van het Veenendaalse softwarebedrijf Info Support. Maar vrij recent werd het bedrijf wel eigenaar van flinke stukken grond in het plangebied. Zo houden de gemeente Ede en Info Support elkaar in een greep waarbij de winnaar niet zo snel bekend zal zijn.

Beide partijen troffen elkaar dinsdag bij de Raad van State. Info Support voelt zich zwaar in de steek gelaten door de gemeenteraad van Ede. Die haalde het in zijn hoofd om een al lang bestaand plan van het softwarebedrijf beleefd opzij te vegen. De gemeenteraad had bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor De Klomp geen boodschap aan het veelvuldige overleg dat het bedrijf voerde met de gemeente over vestiging op het bedrijventerrein.

Het plan van Info Support voor een zogeheten IT-campus met zelfstandige kantoren op De Klomp is niet mogelijk, aldus de advocaat van de gemeenteraad. Kantoren op De Klomp zijn ongewenst en in strijd met regionaal beleid. In de regio bestaat al een grote leegstand van kantoren.

Maar volgens Info Support kan de gemeenteraad niet zo makkelijk voorbijgaan aan het overleg dat het bedrijf had met wethouders en ambtenaren. Dat overleg was er helemaal op gericht om de IT-campus op De Klomp te realiseren, aldus woordvoerders van het bedrijf. Ze spreken van toezeggingen die zijn gedaan. Zo werd onder meer gezegd dat Ede het bedrijf graag voor de regio wil behouden.

Maar of die toezeggingen veel waard zijn, is zeer de vraag. De Raad van State hecht eigenlijk alleen aan toezeggingen die door een gemeenteraad zijn gedaan, want die heeft uiteindelijk het laatste woord. Info Support haalde bovendien al eerder bakzeil bij de rechtbank Gelderland in een zaak over die gedane toezeggingen. Info Support kon die niet hard maken. Inmiddels heeft het softwarebedrijf die kwestie in hoger beroep neergelegd bij het gerechtshof.

Bij de Raad van State maakte het standpunt van Info Support ook weinig indruk. Een van de rechters van de Raad wees op het feit dat hij geen stukken in het dossier kon vinden waarin een harde toezegging was gedaan. De kans dat er op De Klomp alsnog kantoren zullen verrijzen, lijkt daarom erg klein. De Raad van State kan het de gemeente in elk geval niet voorschrijven. Gemeenten hebben grote beleidsvrijheid.

Maar nu Info Support flinke stukken grond bezit in het plangebied, kan de gemeente niet vol aan de slag met het nieuwe bedrijventerrein. Ook niet als de Raad van State het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein goedkeurt. De gemeente kan niet om Info Support heen. Vooralsnog wil de gemeente niet weten van nieuw overleg zolang er nog rechtszaken lopen.

De Raad van State oordeelt over zes weken.