• Bert Lever (links) krijgt van voorzitter Jan Roodzant een schouderklop met dehistorische voorzittershamer.

    Historische Vereniging Oud-Bennekom

Bert Lever erelid van Oud-Bennekom

BENNEKOM Onder applaus van de ledenvergadering is Bert Lever benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Daarbij kreeg hij van de voorzitter de traditionele schouderklop met de historische voorzittershamer en de bijbehorende bronzen erepenning.

Bert Lever was in de 31 jaar dat hij lid is twaalf jaar bestuurslid, waarvan tien jaar als voorzitter. Ook zat hij vijf jaar in de redactie van De Kostersteen en draait sinds 1991 jaar mee in de Werkgroep Behoud oudste deel Begraafplaats. Verder zat hij achttien jaar in de Werkgroep Geschiedenis, waarvan tien jaar als voorzitter. Hij had acht jaar namens de HVOB zitting in het bestuur van het Kijk en Luistermuseum en is voorzitter van de Projectgroep Stolpersteine. Hij is (mede)auteur van vier door Oud-Bennekom uitgegeven boeken, schreef vele artikelen, gaf tal van lezingen. Ook is hij de bedenker van de Bennekomse vlag.

Bert Lever dankte geroerd voor de hem verleende eer en benadrukte dat hij zijn werk voor de Vereniging slechts kon doen door goede samenwerking met andere leden.