• Piroschka van de Wouw

Beroep tegen niet toekennen lintje brandweerpersoneel mocht niet baten

EDE Burgemeester René Verhulst zegt naar aanleiding van raadsvragen Nico van der Poel en Arnold Versteeg van de SGP niet blij te zijn met het afschaffen van een lintje voor brandweerpersoneel. Een beroep van hem, samen met de andere burgemeesters, bij de Kanselarij der Nederlandse Orden heeft niet mogen baten.

De Kanselarij der Nederlandse Orden, die de koning adviseert bij de toekenning van lintjes, besloot onlangs om vanaf 2020 het gebruik te schrappen dat na 20 jaar bij de brandweer automatisch een onderscheiding volgt. Een motivatie om dit te doen is, zoals de Kanselarij zegt, omdat vrijwillige brandweermensen een uurvergoeding krijgen voor hun inzet.

GROOT RESPECT De SGP vindt het een vrij bizarre motivering en conclusie van De Kanselarij. ,,Wij hebben gehoord dat dit zeer slecht valt bij de doelgroep. De vrijwillige brandweer staat dag en nacht klaar voor de samenleving. Dit doen ze naast hun dagelijks werk. Ze verdienen ons grote respect. Daarom is het wrang dat De Kanselarij dit besluit neemt. Dit is toch het minste wat de Nederlandse staat terug kan doen."

ZORGVULDIG Medio 2018 hebben een aantal Gelderse burgemeesters, waaronder die van Ede, op een bijeenkomst kenbaar gemaakt het vervallen van de automatische toekenning juist aan deze hulpverleners te betreuren. ,,Dit leidde helaas niet tot aanpassingen. Het college is van mening dat het besluit zorgvuldig tot stand is gekomen en vindt dat het geen toegevoegde waarde heeft om met de burgemeesters uit de Veiligheidsregio een gezamenlijk schrijven te sturen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden."

BEGRIP Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft naar aanleiding van Kamervragen van de VVD gezegd automatisch decoreren op basis van langdurige (vrijwillige) dienst niet meer past in het huidige decoratiebeleid. ,,Ik heb begrip voor dit besluit dat na overleg met mij als verantwoordelijke voor het stelsel van de Brandweerzorg is genomen. Er zijn diverse andere erkenningsmogelijkheden voor brandweervrijwilligers."