• Han Bouwmeester

Bennekommers mogen meedenken over De Kraats en Nergena

BENNEKOM Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel van poelen en houtwallen, vastleggen van oude verhalen of het aanleggen van erfbeplanting? Inwoners die ideeën hebben voor een mooier landschappelijk Bennekom/De Kraats en Nergena worden uitgenodigd voor de bewonersavond Levend Landschap Bennekom/De Kraats en Nergena op donderdag 23 maart 2017. De informatieavond begint om 20.00 uur in zalen- en gemeentecentrum de Brink aan de Brinkstraat 39 in Bennekom.

Bennekom/De Kraats en Nergena heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Dorpsraad Bennekom en Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken.

IDEEËN VERZAMELEN Tijdens een informatieavond worden ideeën verzameld om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Bennekom/De Kraats en Nergena een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn landschap, ecologie en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, herstellen van de dorpsvijver, noem maar op. Bezoekers kunnen hun wensen over het landschap rond Bennekom/De Kraats en Nergena aangeven.

Na de ideeënavond vindt een tweede bijeenkomst plaats op 12 april, waarop de ideeën verder worden uitgewerkt. Op deze avond ontstaan vaak diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen. Daarna is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.