• Archief BDUmedia

Belasting mantelzorgers neemt toe

EDE Er is een aanzienlijke toename van het aantal mantelzorgers in de gemeente Ede, van 11 procent in 2008 naar 19 procent in 2014. Ook de belasting van de mantelzorgers is groter geworden. Dat blijkt uit de eerste sociale monitor die de gemeente uit liet voeren.

Freek Wolff

Tien procent van de mantelzorgers zegt zich (tamelijk) zwaar belast te voelen, terwijl dit in 2008 nog zo gevoeld werd door vijf procent van de mantelzorgers. ,,Daarom moeten wij deze categorie ondersteunen. We merken dat mensen vaak nog te weinig gebruik maken van de mogelijkheden tot huishoudelijke zorg'', reageert wethouder Gerrie Ligtelijn. ,,Bovendien kunnen mensen dikwijls hun naaste familieleden moeilijk loslaten en de zorg overdragen aan een ander. Daarom moet er vertrouwen zijn in de respijtzorg van organisaties als Opella, welzijnsorganisatie Malkander en zorgboerderijen. We merken dat veel logeerhuizen gaan sluiten en dat is jammer. Het is zaak om het aanbod op peil te houden.''

Ellen Out, van de raadswerkgroep, vult aan dat er scholing nodig is van mantelzorgers en dat er mantelzorgcomplimenten uitgedeeld worden, met cheques van honderd euro. Zaken om de mantelzorg te stimuleren.

De monitor laat verder zien dat de instroom van huishoudens in de bijstand in de eerste negen maanden van 2014 aanzienlijk is gedaald van 672 naar 473. Gezegd moet worden dat aan de andere kant de uitstroom nog harder is gedaald, van 604 naar 376. ,,Dus is de conclusie dat de afstand tot de arbeidsmarkt toch groter wordt. Burgers komen moeilijker aan het werk, waarvan het grootste deel bestaat uit éénpersoonshuishoudens.''

Ligtelijn prijst zich wel gelukkig met de sociale monitor, ,,omdat de gemeenteraad nu rechtstreeks aan de knoppen kan draaien''. De wethouder: ,,Die behoefte was er en nu hebben we samen een gelukkige manier van werken ontwikkeld, met transparantie en dynamiek.'' Sylvia Soetenbroek van de gemeente voegt toe dat de monitor een integraal beeld geeft, inclusief terreinen als educatie en minimabeleid. De raadswerkgroep voor het sociale domein blijft bestaan, tot vreugde van Out. ,,Want we kunnen zo bijna meteen op uitvoerend niveau handelen, omdat we het totaalplaatje, de dwarsverbanden en de indicatoren zien'', aldus de fractievoorzitter van GroenLinks.

De gemeente heeft volgens de wethouder op het terrein van banen Edese bedrijven ondersteund en ze verklaart blij te zijn dat goede werkgevers tot het allerlaatst hebben gewacht om eventueel personeel te ontslaan. Ede heeft ook een relatief lage werkloosheid vergeleken met de landelijke cijfers.

De monitor laat verder zien dat de eenzaamheid in een aantal wijken in Ede toeneemt en dat Edese kinderen vaker laagopgeleide ouders hebben dan landelijk gezien, waardoor zij mogelijk vaker met een achterstand aan het onderwijs beginnen.

* Foto uit archief.