Bejaarden niet meer aangesloten op brandmeldinstallatie

BENNEKOM Bewoners van appartementen op het Baron van Wassenaerpark hebben vorige maand een brief van hun zorgaanbieder Opella ontvangen met de strekking: de brandmeldinstallatie geeft bij brand geen signaal meer richting zusterpost of brandweer, u dient zelf maatregelen te treffen. Raadslid Alexander Vos de Wael heeft hierover raadsvragen gesteld aan het Edese college van burgemeester en wethouders.

VVD Ede vraagt zich af: hoe pak je dit dan aan als je 94 jaar bent, de brief voor een leek moeilijk te volgen is en het wordt gepresenteerd als een voldongen feit? In de brief van Opella aan de betreffende bewoners staat dat brandmeldinstallaties in zorggebouwen, waar 24-uurs zorg wordt aangeboden, dient te voldoen aan steeds strenge regelgeving. In de panden van Opella worden daarom de installaties aangepast. ,,In de nieuwe situatie werkt uw installatie als een normale installatie zoals deze voor normale nieuwbouwwoningen geldt zonder dat er sprake is van een doorvermelding naar een zusterpost van Opella of brandweer."

In totaal gaat het over 205 appartementen. Daarvan ontvangen bewoners in 18 appartementen intensieve zorg (in het zorgjargon: VPT, volledig pakket thuis). Verder zijn er 58 bewoners die door Opella ondersteund worden met thuiszorg. Alle andere appartementen ontvangen geen enkele vorm van ondersteuning door Opella. De bewoners van de 18 appartementen die intensieve zorg van Opella ontvangen, hebben een andere brief gekregen. Deze 18 appartementen zijn en blijven aangesloten op de brandmeldinstallatie van Opella.

Vos de Wael wil weten of het college zicht heeft op de situaties/seniorencomplexen in Ede waarin sprake is van vergelijkbare wijzigingen voor de bewoners. ,,Bij welke wooncomplexen is de automatische doormelding van de brandmeldinstallatie eraf gehaald. En zijn de gesprekken structureel opgepakt tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders om vanuit een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid het probleem aan te pakken. Kunnen de bewoners van de seniorencomplexen waar deze veranderingen zijn doorgevoerd zo spoedig mogelijk worden voorgelicht over alternatieve handelingsperspectieven."