• Winnaar Rick Abelen (links) en Jan Kijlstra tijdens de prijsuitreiking.

    Wim Mulder

'Bedenkcentrum' bij Muur van Mussert

LUNTEREN Met het ontwerp voor een `Bedenkcentrum' is Rick Abelen, student bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, de winnaar geworden van de challenge ' Toekomst van de Muur van Mussert' . Zijn ontwerp is bedoeld om een nationale educatieve functie voor scholieren te krijgen. Bovendien kan het centrum dienen als museum (ondergronds), auditorium en plek voor lezingen en debatten.

Wim Mulder

Winnaar Abelen mocht dinsdagavond in restaurant De Goudsberg in Lunteren zijn prijs in ontvangst nemen uit handen van Jan Kijlstra van de Stichting Erfgoed Ede. Ook de winnaars van de tweede en derde prijs werden in het zonnetje gezet. De prijsvraag was uitgeschreven door de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research (WUR) onder studenten aan een hogeschool of universiteit. De aanvraag voor het wetenschapswinkelproject was gedaan door de Stichting Erfgoed Ede (SEE), die daarmee tevens de opdrachtgever was.


Aan de studenten werd gevraagdom kort uitgewerkte en vrije ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van het betwiste erfgoed van het podiumgebouw (de Muur) en ontvangstruimte van de NSB, die te vinden zijn op het terrein van Recreatiecentrum De Goudsberg. De deelnemers moesten ook ingaan op de betekenissen, die het voormalige NBS-complex kan krijgen en welke stappen er nodig zijn om het idee uit te voeren.

VERNIEUWEND De jury die de in totaal zestien inzendingen beoordeelde was lovend over het ontwerp van winnaar Abelen. ,,Een zeer fraai vormgegeven inzending met veel goede ideeën. Het idee is zowel ingebed in de omgeving en de bestaande recreatiestructuren als ook gericht op de maatschappij als geheel. Het idee om ondergronds te gaan is vernieuwend en gedurfd, want dat zou kunnen bijdragen aan een sfeer bedruktheid die overgebracht kan worden.''


De jury noemde ook de toepassing van de kleur zwart in dat verband als passend. Wel werd de term 'bedenken' enigszins problematisch geacht, omdat het associeert met het iets nieuws bedenken. Ook verdient de plaatsing van de entree eventueel nadere overweging in het licht van de bestaande zichtlijnen. In zijn toelichting ging Abelen onder meer in op het gebruik van het woord `bedenken'.

Hij hield de aanwezigen voor, dat `bedenking' diverse betekenissen heeft en veel meer is dan iets nieuws bedenken. De jury bestond overigens uit Rosalie van Dam (WUR), Roel During (WUR), Gerard Gijsbertsen (Platform Militaire Historie Ede), René van Heijningen (NIOD), Jan Kijlstra (Stichting Erfgoed Ede) en Joost Rosendaal (Radboud Universiteit Nijmegen).


RIJKSMONUMENT De eerste twee gaven respectievelijk een toelichting op de inhoud van de challenge en de inzendingen en op het wetenschapswinkelproject. Kijlstra legde uit waarom zijn stichting aangeklopt had bij de WUR. Hij schetste ook in het kort de al vele jaren geleden gestarte pogingen van de Muur een rijksmonument te maken, terwijl hij ook nog maar eens aanstipte dat eigenaar Roderick Zoons van de Goudsberg bij de gemeente Ede heeft gemeld de Muur te willen slopen. Zoons heeft zich anderzijds al meermalen bereid getoond mee te werken aan behoud van De Muur, mits dat een gezonde exploitatie van zijn bedrijf niet in de weg staat. Tenslotte gaf Gijsbertsen aan op grond waarvan de jury tot haar beoordeling en bepaling van de prijswinnaar en eervolle vermeldingen was gekomen.