• Henny Jansen

'Alles gericht op werk' Permar

EDE ,,Het gaat in een sneltreinvaart, maar alles is gericht op werk, niet op dagbesteding." Woorden van wethouder Gerrie Ligtelijn tijdens de bespreking van opheffing van sociale werkvoorziening Permar per 1 januari 2018.

De gemeenteraadsleden maakten donderdagavond duidelijk dat zij nauw betrokken willen zijn bij het proces en dat de vaart erin moet blijven. De afgelopen jaren ging het immers niet goed bij Permar, waarbij het ene financiële debacle snel volgde op het andere.

Wethouder Marije Eleveld verklaarde dat bij de beëindigen van de gemeenschappelijke regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vooral de zorg voor de medewerkers voorop moet staan, naast afbouw van de boedel. Bovendien moet er in Ede 'iets nieuws' komen voor de werknemers van Permar. Wat dit zal worden, blijft nog totaal onduidelijk.

Zij wees op de stuurgroep, omdat de raad graag wil weten wie zij kan aanspreken op de bestuurlijke regie. ,,We willen graag dat het als één dossier, integraal wordt aangestuurd." Vier wethouders hebben hier ieder een eigen taak, terwijl ze elkaar constant zullen bijpraten over het proces. Wethouder Ligtelijn concentreert zich op de werknemerskant, wethouder Vreugdenhil zit om de tafel met werkgevers, terwijl Eleveld zich verdiept in het proces van de ontbinding van de huidige Permar. Hiernaast wordt er een algemeen kwartiermaker aangesteld, wat een ondernemend persoon zou moeten zijn.

Voor de zomer komen alle betrokken gemeente uit de regio - die ook bij Permar betrokken zijn - bijeen om een spoorboekje te maken. Op 1 januari 2017 moet het besluit lokale infrastructuur in Ede genomen worden en moet duidelijk zijn wat de toekomst zal zijn van werknemers (bijvoorbeeld in de groenvoorziening).