Alleen betalen voor restafval

EDE Inwoners van de gemeente Ede gaan vanaf 2018 alleen betalen voor elke keer dat ze restafval aanbieden. Dit wordt geregistreerd met een chip in de kliko.

Hoe beter Edenaren afval scheiden, hoe minder afvalkosten ze betalen. Daarmee beloont de gemeente mensen die hun afval goed scheiden. Want nu betalen alle bewoners nog één vast bedrag aan afvalstoffenheffing, ongeacht hun inzet voor afvalscheiding. ,,We zitten nu op een percentage van zestig procent scheiding van het afval, maar we willen naar een trendbreuk en ervoor zorgen dat minimaal 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden wordt", licht wethouder Leon Meijer toe. ,,Zo kunnen we waardevolle grondstoffen als papier, plastic, textiel en glas opnieuw gebruiken."

EFFECT Bewoners met een laagbouwwoning krijgen daarom een kliko voor plastic, metaal en drankverpakkingen. Edenaren die een perceel hebben dat kleiner is dat 150 vierkante meter, kunnen eventueel ook kiezen voor een ondergrondse container in de buurt, maar daar moeten dan wel voldoende liefhebbers voor zijn in de directe omgeving. ,,Betere afvalscheiding lukt niet meer met een beetje voorlichting, vandaar dit nieuwe plan. Uit een proef met 5000 adressen in het buitengebied bleek dat we meer dan drie keer zoveel plastic ophaalden en de hoeveelheid restafval daalde van 200 kilo per inwoner per jaar naar 130 kilo. Dus heeft het effect. En de hoeveelheid restafval nam niet toe", aldus Meijer.

Het plan dat de gemeenteraad nog moet goedkeuren zal een flinke operatie voor ACV betekenen, met uitgifte van kliko's (in 2017) en honderd extra ondergrondse afvalcontainers. Over zo'n jaar of vier denkt de gemeente hier toch zo'n 900.000 euro op terug te verdienen. De verwachting is daarom dat hierdoor de afvalstoffenheffing (een vast bedrag voor ieder huishouden) voor alle inwoners omlaag kan. Wat betreft de duurzame wijk Kernhem verklaart de wethouder daar in het verleden foutjes zijn gemaakt. Vermoedelijk komt hier op termijn een ondergronds systeem voor gft-afval, waar je met je kliko naar toe kunt.