• Lex van Lieshout

Akoesticum krijgt anderhalve ton subsidie

EDE De gemeente Ede geeft een eenmalige impulssubsidie van 150.000 euro aan Akoesticum voor de verbreding en (boven)lokale zichtbaarheid van de activiteiten van Akoesticum op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie, talentontwikkeling, militair erfgoed en herinneringstoerisme.

Na een unaniem positief raadsbesluit werd in november 2013 begonnen met de restauratie en verbouwing van de Frisokazerne voor Akoesticum. Binnen één jaar kreeg het gebouw op het voormalige defensieterrein zijn historische kwaliteit terug. Op 1 oktober 2014 is Akoesticum van start gegaan met het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

DOORONTWIKKELING Akoesticum wil tijd en ruimte maken om een doorontwikkeling mogelijk te maken. Het gaat daarbij om het opzetten, uitbreiden en vernieuwen van projecten gericht op: cultuurparticipatie, cultuureducatie, talentontwikkeling, militair erfgoed en herinneringstoerisme. Samen met de gemeente, andere relevante partners en experts wil Akoesticum haar huidige businessmodel vernieuwen en toekomstbestendig maken.

VOORWAARDE Ede geeft de subsidie onder meer onder de voorwaarde dat vóór 1 april 2019 een concreet toekomstplan is opgesteld, met daarin geformuleerd en uitgewerkt welke activiteiten Akoesticum ontwikkelt en aanbiedt voor cultuurparticipatie, cultuureducatie, talentontwikkeling, militair erfgoed en herinneringstoerisme. En verder hoe Akoesticum hierbij samenwerkt met andere lokale podiumkunst- en maatschappelijke instellingen, en hoe Akoesticum haar zichtbaarheid en bekendheid en haar aanbod lokaal, regionaal en nationaal vergroot.