• Archief BDUmedia

Akoesticum boos over aanpassing ontwerp station Ede-Wageningen

EDE Akoesticum roept de projectorganisatie Spoorzone Ede op de door hen geschrapte gehandicapten- en ouderenvoorziening in het ontwerp van het nieuwe station Ede-Wageningen te herstellen. ,,In dit ontwerp is onlangs de belangrijkste gehandicapten- en ouderenvoorziening geschrapt'', aldus Akoesticum in een persbericht.

,,De enige manier om Akoesticum – en tevens het hele gebied van de Veluwse Poort – vanaf het station te bereiken is via een lange looproute van 250 meter. Bovendien kan de hellingsgraad van deze route over een lengte van 160 meter
tot wel 4 procent oplopen. Dit is voor veel gehandicapten en ouderen een onneembare belemmering. Het staat ook haaks op het staande beleid van de gemeente om van Ede een echt inclusieve stad te maken.''

SCHRAPPEN De projectorganisatie Spoorzone Ede is verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuw te bouwen station Ede-Wageningen. Akoesticum: ,,De voorbereidingen zijn al in vergaande staat en de verwachting is dat eind 2018 aan de bouw zal worden begonnen. In het oorspronkelijke ontwerp was – mede op ons verzoek – een gelijkvloerse doorgang opgenomen. Dit om de toegankelijkheid voor zowel het nationale trainingscentrum voor podiumkunsten als het hele gebied van de Veluwse Poort, ook voor mensen met een beperking en ouderen te waarborgen. Tussen maart en april 2018 heeft de projectorganisatie Spoorzone Ede echter besloten de gelijkvloerse doorgang uit het ontwerp te schrappen.''

In een brief aan Akoesticum schrijft de organisatie dat, ,,ondanks verzoeken van de verantwoordelijke wethouders, toch gekozen is voor een veel minder gunstige toegang. Het is onduidelijk welke overwegingen hierbij een rol hebben gespeeld'', aldus het Akoesticum.

OPROEP De aanbestedingsprocedure voor Spoorzone Ede loopt. Akoesticum roept de projectorganisatie Spoorzone op om op haar beslissing terug te komen en de gelijkvloerse toegang tot de Veluwse Poort weer in het ontwerp op te nemen. ,,Het recht op toegankelijkheid van de openbare ruimte geldt voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking en ouderen. Bij een prestigieus project als het nieuwe station Ede-Wageningen zou dat eigenlijk een van de belangrijkste
uitgangspunten moeten zijn.''

Bron video: ProRail - Impressie van hoe het nieuwe station eruit komt te zien