• Marnix College

Akkoord voor verbetering schoolgebouwen Ede

EDE Nederlandse gemeenten bouwen alleen een nieuw schoolgebouw als het oude gebouw op technische gronden aan vervanging toe was. Maar in Ede komt daar verandering in met het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), waarmee het college van b en w vandaag instemden. Schoolbesturen gaan waarschijnlijk tien procent meebetalen aan de verbetering van hun onderwijsvastgoed.

In de nieuwe aanpak wordt straks ook gekeken of het schoolgebouw functioneel voldoet. Daar horen vragen bij als 'Is het groot genoeg, heeft het voldoende verschillende soorten ruimten en is het later aan te passen voor nieuwe soorten onderwijs?' Verder wordt er gekeken of het gebouw voldoet aan moderne eisen voor binnenklimaat ('frisse scholen') en duurzaamheid. Deze eisen komen uit het landelijk geldende bouwbesluit 2015 en 2020.

VERNIEUWBOUW Voldoet het gebouw niet? Dan wordt er berekend welke investeringen nodig zijn voor 'vernieuwbouw', ofwel een renovatie++, om het bestaande onderwijsgebouw weer voor vele jaren op goed niveau te brengen. Tegelijkertijd wordt een calculatie opgesteld voor een vervangende nieuwbouw, zodat beide opties vergeleken kunnen worden. Liggen de kosten voor een vernieuwbouw op circa 70 procent van de kosten voor vervangende nieuwbouw, dan ligt vervanging vaak voor de hand.

MEER EISEN ,,Deze aanpak leidt in de gemeente Ede per definitie tot vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van onderwijsgebouwen'', aldus de gemeente in een persbericht. ,,Bestaande gebouwen worden getoetst aan een breder scala van eisen dan enkel 'technische eisen'. Deze toets wordt op iedere school en ieder schoolgebouw toegepast, waarbij de schoolbesturen tien procent van de investeringen bijdragen. De gemeente neemt negentig procent van de investeringskosten voor haar rekening in de vernieuwingsopgave.''

,,Ede loopt hiermee vooruit op een aanpassing van het nu nog geldende investeringsverbod bij vervangende nieuwbouw. Het onderwijsveld verwacht dat de daarvoor aangestelde commissie Nijpels (VNG/PO-, en VO-raad) binnenkort een gedragen voorstel doet van deze strekking.''

Het SHP gaat ook in op verschuivingen als gevolg van ontwikkelingen in passend onderwijs en door de komst van Kindcentra.