• Foto Janus Visser/BDU

Afscheidsdienst opnieuw door technisch defect

EDE Ongeloof en verbijstering. Zacht uitgedrukt zijn dat de gevoelens die overheersen wanneer je hoort dat een afscheidsdienst bij de crematie van een overleden man, vader en opa in zijn geheel herhaald is. En toch was dit wat de Edese familie Van Hanswijk onlangs mee moest maken. Op maandag 21 december vond in crematorium Slingerbos de volledige afscheidsdienst, die vrijdag 4 december was gehouden bij de crematie van Klaas van Hanswijk, opnieuw plaats.

Wim Mulder

De familie nam de ingrijpende beslissing om de dienst weer te laten houden, omdat tot haar ontzetting bleek dat de cd waar de opname van die plechtigheid op moest staan, helemaal leeg bleek. De apparatuur in het crematorium had niet gewerkt en er bleek niets vastgelegd te zijn van wat de diverse sprekers hadden gezegd en van de muziek, die zo zorgvuldig was uitgezocht.

Weduwe Willy van Hanswijk: ,,Omdat er op zo'n droevige dag veel dingen langs je heen gaan en je ook veel niet meekrijgt, hadden we met de uitvaartverzorger geregeld dat we een cd met de opname van de afscheidsdienst als herinnering zouden krijgen. Als iets tastbaars. Toen ik die cd na een paar dagen wilde beluisteren, hoorde ik helemaal niks. Eerst dacht ik nog dat de cd-speler misschien kapot was, maar dat was niet zo. Mijn zoon heeft het ook nog op de computer gecontroleerd, maar de cd bleek helemaal leeg. Ik wist echt niet wat me overkwam. Je gelooft het gewoon niet.''

De familie nam contact op met de uitvaartverzorger, die op zijn beurt bij de manager van het crematorium aan de bel trok. Die bood de familie uitgebreid excuses aan. Ook mochten ze een urn of as-sieraden uitzoeken. ,,Dat wilde ik niet. Ik wilde per se die cd hebben. Dat bleek niet mogelijk, want er was ook geen back-up gemaakt. Er was niets en ik wilde toch iets tastbaars. Een echte herinnering'', aldus Willy.

Om die herinnering alsnog te krijgen, werd de beslissing genomen de afscheidsdienst voor de tweede keer te houden. Dit keer zonder alle belangstellenden, die de eerste dienst hadden bijgewoond. Wel waren alle sprekers aanwezig. Die konden hun toespraak, letterlijk, opnieuw houden, omdat ze die op papier hadden. Ook de dominee hield dezelfde overdenking, met uitzondering van het uitgesproken gebed, want dat was niet uitgeschreven. Volgens Willy van Hanswijk en haar dochter Connie was het 'vreselijk en verschrikkelijk' om de dienst weer te houden. ,,Gelukkig hebben we het wel gedaan. Die cd is er en nu kunnen we dingen afsluiten.''

De familie Van Hanswijk besloot de publiciteit te zoeken, omdat ze vinden dat wat hen is overkomen, geen enkele nabestaande mag doormaken. ,,We willen absoluut niemand zwart maken of met een vinger naar iemand wijzen. Alles is echt keurig geregeld. Maar wat gebeurd is, kan en mag niet. Daarom vinden we dat als er een opname gemaakt wordt, er minstens één back-up moet zijn. Verder moet de apparatuur altijd gecheckt worden. En wat wij ook heel belangrijk vinden is dat eerst geluisterd moet worden of de cd wel in orde is, voordat de nabestaanden die meekrijgen.''