• Ank van der Bilt

'Actiegroepen moeten op barricade'

EDE Bij Jinek aan tafel moeten ze. De Edese en andere burgers die ongerust zijn over de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Net als de Groningse boeren die onlangs met z'n zestigen luidruchtig aanwezig waren in haar programma. Georganiseerd burgerverzet, daar worden de dames en heren politici in Den Haag onrustig van. Willem Wiskerke, campagneleider van Greenpeace, had in de raadszaal van Ede afgelopen zaterdag een glasheldere boodschap tijdens de informatiemiddag over de laagvliegroutes van Lelystad Airport. 

Mathilde van Ravensberg

 

,,Je wint het alleen maar als je zelf een macht opbouwt", zo hield Wiskerke de ruim tweehonderd belangstellenden in Ede voor. En 'het' staat dan voor de strijd tegen de immense luchtvaartlobby. ,,De luchtvaart blijft al jaren buiten schot doordat ze zichzelf zo goed weet te organiseren. Ze komen met eigen cijfers en onderzoeken, die de overheid vervolgens klakkeloos van ze overkoopt. Zo houdt de luchtvaart de regie telkens in eigen handen. Ze zijn meesters in 'meestribbelen'", aldus Wiskerke.

GREENPEACE Hoewel Greenpeace zich officieel nog niet bemoeid met de milieuschade als gevolg van luchtvaart, gaf hij aan dat de organisatie daar wel erover nadenkt. Wiskerke vindt de lobby van alle actiegroepen mooi en aardig, maar stuurt ze liever de gezamenlijke barricade op. ,,Bouw een beweging op door zoveel mogelijk mensen 'probleemeigenaar' te maken. De mensen moeten voelen 'dit is onhoudbaar, zowel wat betreft geluidsoverlast als klimaat door de verhoogde CO2-uitstoot. Breng een mobilisatie op gang, zoals ook gebeurde bij de Groningse boeren die zijn getroffen door de aardgas-bevingen. En treedt vooral als actiegroepen gezamenlijk op en vertel het grote verhaal, van een overheid die samen met staatsbedrijf Schiphol over de bevolking heen walst. Door burgerverzet landelijk te organiseren, gebeuren er dingen buiten de regie van de overheid om en daar wordt de politiek onrustig van."

 

BESTOKEN Robert Tieskens, voorzitter van Stichting Red de Veluwe en een van de sprekers tijdens de informatiemiddag, heeft zijn hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Hij raadde alle aanwezigen aan de landelijke politici te blijven bestoken met e-mailtjes. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besluit hoogstwaarschijnlijk in maart of Lelystad Airport open kan op 1 april 2019. 'Red de Veluwe' bestookt bijna dagelijks de landelijke pers met berichten, aldus werkgroep-lid Ank van der Bilt. Het item in het satirische tv-programma Zondag met Lubach was daar een direct gevolg van, stelt ze.

Wethouder Leon Meijer onderstreepte zaterdag weer dat de hinderbeleving van de lage vluchten op de Veluwse rustgebieden groot zal zijn.

,,Dagelijks komen er straks 16 tot 20 vliegtuigen over op 3.000 meter hoogte. Ieder vliegtuig produceert minimaal het geluid van een elektrische tandenborstel. Dat gaan we merken. Daarbij komt nog het milieueffect. Bij de aanleg van de nieuwe Parklaan moet Ede heel veel moeite doen om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot stikstofemissies. En nu gaat de overheid met de laagvliegroutes fijnstof zomaar over ons uitstorten. Dit is allemaal niet nodig als het luchtruim tijdig opnieuw wordt ingedeeld."