• Pauw Media

Aanpak weerbaarheid meiden in buitengebied

EDE De gemeente Ede is een proef gestart om inzicht in en grip te krijgen op de aanpak weerbaarheid van meiden in het buitengebied. De proef dient verder voor het ontwikkelen van een preventieve aanpak voor het meidenwerk, om hulpvragen te signaleren en waar nodig de brug te slaan naar professionele hulp. Met een bijdrage van het ministerie van binnenlandse zaken is het project uitgebreid en is een tweede meidenwerker gestart. De proef duurt twee jaar.

De meiden in het buitengebied lijken meer beschermd op te groeien dan hun leeftijdsgenoten in stedelijke gebieden, meldt de gemeente. ,,Dit zien we vooral op het gebied van relaties, social media en sexting. In veel gezinnen in het buitengebied is seksualiteit een onderwerp waar een taboe op rust en waardoor vragen over seksualiteit moeilijk bespreekbaar zijn met ouders of hulpverlening. Hierdoor komt de hulpverlening laat op gang of wordt er naar een oplossing gezocht binnen de eigen gemeenschap."

VERTROUWENSBAND De overheid kan hierdoor volgens het college niet altijd passende preventieve zorg bieden aan jonge meiden die dat nodig hebben. ,,Daarom is een brugfunctie nodig. Hiervoor is een meidenwerker aangetrokken die vanuit haar achtergrond bekend is met de cultuur in het buitengebied en actief lid is van de reformatorische gemeenschap. Hierdoor is zij in staat een vertrouwensband op te bouwen. Zij kent de ongeschreven regels en spreekt de 'taal'. Er is bewust gekozen voor een inhuurconstructie zodat zij onafhankelijk werkt."