• Koen Suyk

Aanpak van wildparkeren in Rietkampen

EDE Ede wil de parkeeroverlast in de woonwijk Rietkampen aanpakken. Voor de bewoners komen er meer parkeerplaatsen, vergunningparkeren in Monnetsingel, Dubceksingel en de Gasperisingel en een uitbreiding van het parkeren met een 'blauwe kaart'. Met de maatregelen hoopt de gemeente het 'wildparkeren' in de Rietkampen te voorkomen.

Wijkbewoners hebben er veel last van dat bezoekers van het winkelcentrum Stadspoort, de bioscoop Pathé of het ziekenhuis Gelderse Vallei, hun auto gratis in de woonstraten parkeren. Bewoners kunnen daarom hun eigen auto niet kwijt. Een werkgroep van bewoners en winkeliers én vertegenwoordigers van de gemeente Ede, Pathé en ziekenhuis de Gelderse Vallei heeft gezamenlijk een maatregelenpakket samengesteld. ,,Rekening houdend met de belangen van iedereen is het gelukt om een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen," zegt wethouder Willemien Vreugdenhil.

In de Monnetsingel, Dubceksingel en de Gasperisingel komen extra parkeerplaatsen, hiervoor worden sommige groenplekken en speeltoestellen verplaatst. De nieuwe parkeerplekken zijn alleen voor de wijkbewoners bedoeld. Er komt alleen in het eerste jaar een gratis eerste bewonersvergunning en twee bezoekerskaarten, voor een tweede bewonersvergunning moet 20 euro worden betaald. Het vergunning parkeren gaat gelden voor een periode van 8.00 tot 23.00 uur, op alle dagen van de week.

Pathé en Gelderse Vallei gaan onderzoeken hoe zij positieve maatregelen kunnen nemen om bezoekers meer gebruik te gaan laten maken van de parkeergarages. Rondom het winkelcentrum komt een parkeerschijfzone tot 23.00 uur, zodat bioscoopbezoekers gestimuleerd worden gebruik te maken van de parkeervoorzieningen bij de bioscoop.

De maatregelen hebben voldoende draagvlak bij de leden van de werkgroep en bij wijkbewoners, blijkt uit een straatenquête. De uitvoering van de maatregelen start nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Dit is naar verwachting na de zomervakantie.