• Heideweek

32.000 euro meer aan maatregelen voor Heideweek

EDE Begin 2017 besloot het college van burgemeester en wethouders om de Heideweekevenementen en andere grootschalige muziekevenementen niet meer op het Marktplein, maar op het Kuiperplein te organiseren. ,,We constateren dat er in 2018 geen dekking is voor 32.000 euro aan maatregelen om de Heideweek op het Kuiperplein weer mogelijk te maken. Hiervoor is een eenmalig budget noodzakelijk," meldt het college.

Voor de jaren 2017 en 2018 is een gewenningsperiode (pilot) afgesproken waarbij alleen de Heideweekevenementen op het Kuiperplein zouden plaatsvinden. Voor deze periode heeft het plein gedeeltelijk een herinrichting gekregen om het plein geschikt en veilig te maken voor de Heideweek-evenementen. Het houden van evenementen op dit plein brengt extra kosten met zich mee. Er waren in 2017 twee typen maatregelen benodigd op het plein, of te wel eenmalige maatregelen voor de tijdelijke herinrichting van het plein en maatregelen voor de Heideweek. Het beschikbaar gestelde projectkrediet "Herinrichting Kuiperplein" is door het college voor beide typen maatregelen ingezet. ,,Echter dit krediet is een eenmalige investering van de gemeente voor een fysieke herinrichtingsopgave en kan dus geen dekking bieden voor de jaarlijks terugkerende kosten van de Heideweek-evenementen in 2018 en daarna.


In de komende jaren verwacht het college dat er extra kosten blijven, zeker als het aantal grootschalige evenementen op het plein toeneemt. Deze kosten zijn dan structureel van aard, de hoogte is nog niet bekend. Voor de te maken kosten is volgens het college geen dekking. ,,We stellen voor om de overschrijding voor 2018 te melden bij de actualisatie jaarschijf 2018 bij de Programmabegroting 2019-2022. De middelen voor 2019 en verder worden betrokken bij de integrale afweging bij de programmabegroting".