• heliflight.nl

In 2018 worden ruim 1.400 woningen opgeleverd in Ede

EDE Overal in Ede is te zien dat er gebouwd wordt. Ede blijft groeien. Alleen al in 2017 is er gestart met de bouw van1.430 woningen. In 2017 zijn er daadwerkelijk 542 woningen opgeleverd. ,,De productie van woningen is flink opgeschroefd. Dat is ook nodig, want Ede groeit. De hele woningmarkt staat onder druk. De vraag naar woningen is heel groot," zegt de vertrekkende wethouder Harry van Huijstee.

Om de groei aan te kunnen (verwachting van ruim 120.000 inwoners in 2025) werkt Ede hard aan nieuwe woningen. Niet alleen in Ede-dorp. ,,Helemaal in de buitendorpen om het geheel daar leefbaar te houden. In 2017 worden daar 229 woningen gebouwd, Als je daar geen woningen bij bouwt en je krijgt verdunning en vergrijzing dan loopt een dorp qua voorzieningen uiteindelijk ook leeg. Het is van groot belang om daar bij te blijven bouwen."

De regio FoodValley heeft volgens Van Huijstee te maken met een overloop vanuit de Randstad.  ,,Ook hebben we te maken met een autonome groei, deze regio groeit gewoon qua bevolkingsaantal. We krijgen hier relatief veel kinderen, er is een vestigingsoverschot. Dat alles bij elkaar maakt het dat Ede blijft groeien." 

Harry van Huijstee vindt het noodzakelijk dat het komende college van burgemeester en wethouders de bouwproductie op orde houdt. ,,Als het college dat niet doet gaat de prijs van woningen in Ede echt uit de pan rijzen. Er moet gebouwd worden om de woningen betaalbaar te krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat het college ook voor de onderkant van de markt, de sociale huurwoningen, voldoende blijft bouwen. Daar is echt veel behoefte aan."

Met Woonstede heeft Ede prestatieafspraken gemaakt voor de bouw van 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen voor de komende tien jaar. ,,Dat is net genoeg om het percentage van 22 procent van de sociale woningen in Ede gelijk te houden. Je zou de bouw moeten opvoeren om de vraag die er nog is op te vangen. Daarom zou je wat meer sociale huurwoningen moeten bouwen. Dat geef ik het nieuwe college zeker mee."