• Lex van Lieshout

200.000 euro voor slachtoffers fipronil-affaire

EDE De gemeente Ede heeft in stukken van het college van burgemeester en wethouders voor de raadsvergadering van 7 december laten weten dat het 200.000 euro reserveert om pluimveehouders, die slachtoffer zijn van de fipronil-affaire, te steunen. Het geld gaat naar verschillende bestemmingen.

Het meldpunt Fipronil krijgt 40.000 euro van de gemeente Ede. Ede investeert 20.000 euro om een vertrouwenspersoon in te zetten voor de boeren die getroffen zijn. Ook gaat er 10.000 euro naar de actie Boenen bij de boeren. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de afvoer van vervuild mest of een eventuele opslagruimte. Ede heeft hier 15.000 euro voor gereserveerd.

Het meeste geld gaat naar de veehouders die gedwongen moeten stoppen met hun bedrijf en een snelle behandeling voor een bestemmingswijziging nodig hebben. Samen met een eventuele vergunningsaanpassing heeft de gemeente Ede hier 50.000 euro voor apart gelegd. Hetzelfde bedrag gaat naar het vergoeden van een eventuele belasting (leges) voor het omschakelen of beëindigen van het bedrijf.