Verkiezingen lezersnieuws

Bezorgd over water? 

De Algemene Waterschapspartij (AWP) vraagt uw hulp. Waar maakt u zich zorgen over als het om water gaat? Wat moet beslist in het regionale AWP Vallei en Veluwe verkiezingsprogramma voorkomen? In uw directe omgeving of in het algemeen.

Ede, democratie?

Ede, democratie? “SGP opnieuw buiten de coalitie” is de krantenkop in Ede Stad op 10-04-2018.

Ondanks dat de SGP wederom de grootste partij is geworden, democratisch, hebben enkele partijen, VVD en GroenLinks, hier geen boodschap aan.

Op 20 maart vond een uur van gebed plaats in de Oude kerk te Ede.

Op dinsdagavond 20 maart was het uur van gebed in de Oude kerk in Ede vooraf aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.

Vrijheid van meningsuiting

 

Sijtse van Veen is één van de drie Bennekommers op de lijst van GroenLinks: "Als Christen is GroenLinks voor mij een logische keuze"

Woensdag gaan we naar de stembus. “Als gelovig Christen zet ik me in voor een partij die de waarden van het Conciliair Proces: vrede, sociale gerechtigheid en heelheid van de schepping/zorg voor het milieu, in daden probeert om te zetten. Voor mij is dat GroenLinks.”

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - OmgevingsDienst De Vallei (ODDV)

Inleiding: De ODDV. Sinds een aantal jaren hebben verschillenden gemeenten in onze regio een aantal taken overgeheveld naar een min of meer zelfstandig opererend orgaan; OmgevingsDienst De Vallei genaamd, kortweg ODDV.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Ambtelijk apparaat

Inleiding: Het ambtelijk apparaat. Van veel inwoners vernemen wij dat men niet tevreden is over de communicatie met het gemeentehuis.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Wie is wie?

Inleiding: Wie is wie? Wie zijn onze politici eigenlijk? We hebben de website van de gemeente Ede er eens op nageslagen. De taken van iedere gemeente zijn door de overheveling van taken er bepaald niet eenvoudiger op geworden.

sgp of gbp?

Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen kan in Ede naast de SGP ook op de GBP worden gestemd. Uit de verklaringen in onder andere deze krant kan worden begrepen dat beide partijen vanuit dezelfde grondslag het beste voorstaan voor de Edese bevolking.

Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Speerpunten

Inleiding: Speerpunten voor Ede. Het is voor veel mensen best lastig om een keuze bij de lokale verkiezingen te maken. Kies je net zoals je landelijk zou kiezen, maar dat kan lang niet altijd. Welke partij heeft voor Ede het beste in petto?

Pagina's