• Stichting Red de Veluwe stapt naar Europa vanwege Lelystad Airport

    rechtenvrij

Stichting Red de Veluwe naar Europese Commissie over Milieu Effect Rapport Lelystad Airport

12-01-2018, 15:10 | Lezersnieuws | Marjolein Rotsteeg

Stichting Red de Veluwe heeft een klacht ingediend bij de Europese

Commissie over het niet correct toepassen van Europese richtlijnen bij de procedure rondom vliegveld Lelystad. De gemaakte fouten zijn zo ernstig dat ze niet eenvoudig gerepareerd kunnen worden. De actiegroep is ervan overtuigd te kunnen aantonen dat het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu onjuist heeft gehandeld en dat de huidige Minister van Verkeer en Waterstaat de procedure op een correcte wijze en in zijn geheel opnieuw zal moeten doen.

In de klacht naar de Europese Commissie staat te lezen dat met name Richtlijn 2011/92 is gefrustreerd , zoals dat in juridische termen heet. Kern van het verhaal is dat de in 2014 gemaakte Milieu Effect Rapportage, kortweg MER, voor Lelystad Airport niet het hele project omvatte. Volgens Robert Tieskens, voorzitter van Stichting Red de Veluwe en jurist van beroep, is dat verwijtbaar.

"De huidige MER heeft alleen betrekking op de milieueffecten in de directe omgeving van het aan te leggen vliegveld en omvat niet ook de mogelijke milieueffecten van de bij dat project behorende aansluitroutes naar het hogere luchtruim", zegt Tieskens. "Hierdoor zijn mogelijk significante milieu gevolgen van het project onvoldoende meegenomen. Daar komt nog bij dat ook de bewoners onder die aansluitroutes pas over het project en de routes zijn geïnformeerd nadat de MER was afgerond. Ook om die reden heeft de Nederlandse overheid de nuttige werking van die Europese richtlijn gefrustreerd", stelt Tieskens.

Oplapwerk

De stap naar de Europese Commissie is een hele grote, maar Stichting Red de Veluwe is van mening dat ze die toch moest zetten. Tieskens: "Het lijkt er nu op dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat alles op alles zet om met wat oplapwerk het project zo toch door te kunnen zetten. Ze luistert niet naar de bewoners en naar alle deskundigen die zeggen dat hier veel te veel is fout gegaan. Maar pleisters plakken is niet toegestaan. We kunnen dus niet anders dan alle middelen inzetten die ons ter beschikking staan. "We hebben goede hoop dat we met deze richtlijn in de hand alsnog een MER-procedure kunnen laten uitvoeren, waarbij dan ook voldaan wordt aan de eisen van transparantie en inspraak van alle betrokken burgers en bestuurders. Dit zou ook een eerste stap zijn in de richting van het herstel vertrouwen in de landelijke overheid."