• Eikenlaan Ede, november 2017

    Pieter Slim
  • Picasa
  • Picasa
  • Picasa

SME naar rechter om bomenkap Eikenlaan

20-11-2017, 12:41 | Lezersnieuws | Jos van der Panne

De Stichting Milieu Werkgroepen Ede (SME) stapt naar de rechter om de door het College van B&W van Ede gewilde kap van tien bomen aan de Eikenlaan in Ede te voorkomen. Dit nu het College het bezwaar van de Stichting, na een advies van de commissie voor de Bezwaarschriften, niet ontvankelijk heeft verklaard. De SME bestrijdt de noodzaak van de kap. 'Indien er problemen zijn met de tegelopdruk door boomwortels, zoals de gemeente beweert, is dat makkelijk op te lossen door ruimere boomspiegels te creëren en trottoir en parkeervakken op te hogen. Ook is er geen noodzaak voor meer parkeerruimte. In feite biedt het trottoir aan de andere kant van de Eikenlaan al voldoende ruimte voor beide rijrichtingen', zo stelt de SME.

SME-bestuurslid Rob Hof vult aan dat in de huidige Collegeperiode al duizenden bomen door de gemeente Ede zijn gekapt. 'En als er een herplantplicht geldt, plant de gemeente structureel 30% minder bomen terug dan men kapt', stelt Hof.

De SME verwijt de gemeente dat ze onvoldoende rekening houdt met de economische, ecologische en milieuwaarde van bomen als bestaande groene infrastructuur. 'Bomen zorgen voor een prettig straatbeelden, zijn het leefgebied van vogels, eekhoorns, insecten, absorberen CO2, filteren fijnstof, dempen geluid en zorgen voor verkoeling', aldus de SME.

De Commissie voor de bezwaarschriften was het met de SME eens dat de aanvraagprocedure voor de bomenkap niet goed is verlopen. Zo was het volgens haar niet duidelijk wie de aanvrager van de vergunning was en wat exact gevraagd werd. 'Zeker in situaties waarin de gemeente aanvrager en vergunningsverlener is, is zorgvuldigheid geboden' oordeelt de commissie.

Wettelijk is het zo geregeld dat de binnendienst van de gemeente Ede een bomenkap aanvraagt en dat de Omgevingsdienst van de gemeente (die voor meerdere gemeenten in de Vallei werkt) beslist of de bomenkap mag. Bezwaren worden beoordeeld door de onafhankelijk Commissie voor de bezwaarschriften die het College hierover adviseert. Het College kan naar eigen inzicht besluiten of zij dit advies wel of niet opvolgt.

De SME zal de gemeente verzoeken de kap uit te stellen totdat een gerechtelijk oordeel bekend is. 'Wij hebben goede hoop dat de rechter wel oor heeft voor onze argumenten. Deze voortdurende bomenkap moet een keer gestopt worden', aldus een strijdbare SME'er Hof.