• Kledingbank Ede

    Facebook Kledingbank Ede

SGP stelt raadsvragen over einde kledingbank

22-05-2018, 21:05 | Lezersnieuws | Bert

Eind vorige week werd de SGP-fractie verrast door het bericht van het stoppen van de Kledingbank te Ede. De kledingbank  heeft de achterliggende vijf jaar bewezen een grote groep mensen te kunnen helpen aan kleding. De SGP is van mening dat juist op deze wijze passende hulp geboden kan worden. De SGP betreurt het daarom dat de Kledingbank haar activiteiten wil beëindigen. 

Door de kledingbank wordt het ontbreken van nieuwe bestuursleden als reden aangedragen voor het stopzetten van deze activiteiten. Als onderliggende reden worden ook de zoektocht naar een geschikte nieuwe en betaalbare huisvesting op korte termijn, en het vergroten van de financiële slagkracht op langere termijn als reden genoemd. De SGP vindt dat deze punten geen reden mogen zijn voor beëindiging van een activiteit die nog in een behoefte voorziet. En juist op deze punten kan de gemeente mogelijk een rol vervullen. Het bericht van beëindiging van de Kledingbank is daarom voor de SGP aanleiding om raadsvragen te stellen aan het college.