sgp of gbp?

12-03-2018, 09:23 | Lezersnieuws | heer

Tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen kan in Ede naast de SGP ook op de GBP worden gestemd. Uit de verklaringen in onder andere deze krant kan worden begrepen dat beide partijen vanuit dezelfde grondslag het beste voorstaan voor de Edese bevolking. Het wordt dan voor de potentiële kiezer wel moeilijk een juiste keuze te maken.

In Ede Stad van 7 maart wordt aan alle lijsttrekkers een stelling voorgelegd over de economie in Ede. Iedereen blijft bij het onderwerp, alleen de GBP besteedt de helft van de toegemeten ruimte aan de openstelling van winkels op zondag.  Op zich: volkomen terecht! Maar dat had beknopter gekund. In de huidige tijd worden we helaas geconfronteerd met lezers en luisteraars die het zevende gebod waarschijnlijk nog nooit hebben gelezen. Om die te bereiken is soms een andere benadering nodig dan wij vroeger gewend waren. Discussies in de raad of parlement over een bijbeltekst kon vroeger nog wel eens een pittige discussie opleveren. Maar vandaag de dag word je niet eens meer begrepen. Je medemens dan bereiken met je boodschap, vraagt tenminste een andere woordkeus in de debatten.

A.s. vrijdag is er een debat van alle politieke partijen in de raadszaal. De GBP doet daaraan niet mee. Een uitgelezen kans voor een lijsttrekker om duidelijk maken waarom er op hem gestemd moet worden, wordt dan gemist. Maar als men goed naar de lijsttrekker van de SGP luistert, dan hoort men voor 100% waar ook de GBP voor staat. Het zijn immers broeders van hetzelfde huis, waarvan we van harte mogen hopen dat ze eenmaal weer samenwonen en samen optrekken.

De ongeveer 631 stemmen die vier jaar geleden op de GBP werden uitgebracht hebben niet kunnen verhinderen dat de SGP met één zetel mocht groeien tot 7, maar hebben wel tot gevolg gehad dat de SGP een achtste zetel misliep en de stemmen van de GBP naar een niet-confessionele fractie zijn gegaan. Dat daardoor de openstelling van winkels op zondag in Ede mogelijk werd gemaakt durf ik niet te beweren, maar lijkt me wel een juiste conclusie. Bedenkt u goed geachte kiezer, wie in de nieuwe raadsperiode de aloude staatkundig-gereformeerde beginselen mag uitdragen.

 

ing W. Vastenhoud

oud SGP-fractievoorzitter