Partijengepolst.nl: stelling van de dag

31-01-2018, 20:10 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Inleiding:

World Food Center

Wij zijn al bijna vergeten hoe lang het geleden is dat de eerste publicaties over het WFC ons bereikten, het moet ruim 10 jaar geleden zijn. We hebben prachtige impressies gezien van een geweldig mooi ei dat de publiekstrekker zou worden voor vele tienduizenden bezoekers. Een inspiratie centrum op het gebied van food, een geweldig idee, zeker in combinatie met Food Valley en de Wageningen Universiteit. Kortom, een verrijking voor de aantrekkelijkheid van Ede, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers van buiten de regio. Hoewel wij er begrip voor op kunnen brengen dat het een complex plan betreft, verbazen wij ons erover dat wij tot op de dag van vandaag niets zien verrijzen. Tegelijkertijd horen we vanuit de politiek ook twijfels over de haalbaarheid en eveneens twijfels over de bereidheid van het bedrijfsleven om aan de financiering haar bijdrage te leveren. Ondertussen moeten de kosten voor de voorbereiding van deze plannen toch aardig in de papieren lopen. Ondanks dat de gemeente Ede voor dit doel ook nog eens voor vele miljoenen in de grond heeft geïnvesteerd en de renteverliezen ook enorm oplopen, zien we tot op de dag vandaag geen landelijke of internationale publiciteitscampagnes om bedrijven voor dit gebied te interesseren. Ook lezen wij berichten dat delen van het plan worden omgezet in woningbouw en dat er ook detailhandel mogelijk wordt gemaakt, hetgeen het centrum van Ede weer geen goed zal doen. Er staat, voor zover wij kunnen nagaan, geen grond voor geïnteresseerde bedrijven te koop, kortom wij zijn het (nabijgelegen) spoor bijster.

Stelling:

DAT HET BESTUUR VAN ONZE GEMEENTE AMBITIEUZE PLANNEN TER HAND NEEMT JUIGEN WIJ VAN HARTE TOE. TOCH KRIJGEN WIJ IN DIT GEVAL, MEDE DOOR HET GEBREK AAN CONCRETE PLANNEN IN UITVOERING, STEEDS MEER HET GEVOEL DAT BIJ DIT PLAN REALITEITSZIN ONTBREEKT EN/OF NIET OP DE JUISTE WIJZE TER HAND IS GENOMEN. BENT U HET ALS, WAARSCHIJNLIJK BETER OF GOED GEÍNFORMEERDE, POLITICUS MET ONS EENS?

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de, aan partijengepolst.nl deelnemende, politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.