Partijengepolst.nl : Stelling van de dag

25-01-2018, 09:31 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Afvalinzameling : De meeste huishoudens in Ede hebben ondertussen de beschikking over een viertal kliko's, voor restafval, voor groenafval, voor plastic afval en voor oud papier. Deze kliko's nemen veel ruimte in beslag en zien er ronduit ontsierend uit. De ophaalcyclus is meestal drie weken waardoor, zeker in de zomermaanden, het risico op stank en ongedierte erg groot wordt. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen het plastic afval eerst met warm water reinigen, hetgeen vanzelfsprekend energie en water kost. Ook lezen wij regelmatig in de media dat de afvalberg tot voor kort zelfs naar China werd verscheept en nu die grens daarvoor gesloten is men amper weet waar men ermee naar toe moet. Ook lezen wij dat er veel plastic helemaal niet recyclebaar is. Zelfs het Centraal Plan Bureau zet vraagtekens bij nut en noodzaak van het recyclen van plastic. Naar onze mening heeft het inzamelen van plastic afval, zeker als je alles meetelt, geen enkel voordeel voor het milieu en daarmee evenmin voor de inwoners van Ede.

Stelling:

Wij zijn het eens met het feit dat dit anders moet. Wij kiezen voor het behouden van een tweetal kliko's, één voor afval en één voor oud papier.

De ophaalcyclus wordt hierop aangepast.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling indienen.