Partijengepolst.nl : Stelling van de dag

24-01-2018, 09:21 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Uit de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Ede blijkt dat de brandweer slechts in 59% van de spoedeisende gevallen aan de norm van de wettelijke opkomsttijd voldoet. Dit achten wij buitengewoon onwenselijk. Wat verbaast is dat er in het actieplan geen enkele opmerking staat dat dit verbetert dient te worden.

Stelling:

Wij zijn als partij bereid ons tot het uiterste in te spannen om er voor zorg te dragen dat het percentage van de aanrijtijden van de brandweer opgeschroefd dient te worden naar minimaal 95%.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling indienen.