Partijengepolst.nl, de stelling van de dag: wild

10-03-2018, 13:42 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Inleiding: WILD, een successtory! We willen niet alleen maar klagen, Ede is een fantastische leefomgeving waar ook veel dingen goed gaan. Het gaat in verkiezingstijd echter begrijpelijk juist om die zaken die verandering behoeven. De film WILD van onze eigen filmmaker Luc Enting is zo’n succes. De Amsterdammers waren er zo jaloers op, dat het Parool er maar als enige krant een negatief oordeel over plaatste. Natuur spreekt velen aan, maar is ook een proces dat altijd aan verandering onderhavig is. De ene soort krijgt het door welke oorzaak dan ook wat moeilijker, maar anderzijds manifesteren bevers, zalm, wolven en soms bijzondere vogels zich weer in ons land. In Ede willen we graag de natuur en de recreatie extra onder de aandacht brengen en het toerisme weer vitaliseren, hetgeen de provincie ook ondersteunt. Vandaar de gedachte om in Ede de gemeente, natuurorganisaties, de WUR en vrijwilligers samen te laten werken om een natuuratlas van Ede uit te geven. Een atlas waarin alle huidige flora en fauna in beeld wordt gebracht, hetgeen ook voor de toekomst een beeld van de natuur in Ede anno 2018 geeft. Eventueel initiëren we een Veluwe brede samenwerking, waar wellicht de provincie ook wel middelen voor ter beschikking wil stellen. Een natuurgids waar we nationaal en internationaal bezoekers meer naar de Veluwe weten te brengen.

Stelling: In Ede nemen we het initiatief om een natuuratlas over de Veluwe uit te brengen.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.