Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag - Wie is wie?

13-03-2018, 08:22 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Inleiding: Wie is wie? Wie zijn onze politici eigenlijk? We hebben de website van de gemeente Ede er eens op nageslagen. De taken van iedere gemeente zijn door de overheveling van taken er bepaald niet eenvoudiger op geworden. We vroegen ons af in hoeverre onze huidige raadsleden gekwalificeerd zijn om het moeilijke bestuurlijke werk van onze gemeente te controleren. Alle 39 raadsleden zetten hun profiel op de website, dus dat hebben we maar eens tegen het licht gehouden. Van meer dan de helft van de raadsleden valt niet te achterhalen welke opleiding zij hebben genoten. Als we alles goed hebben begrepen, heeft circa één derde van de raadsleden een HBO of universitaire opleiding. Meer dan de helft van de raadsleden werkt bij de overheid, de gezondheidszorg of het onderwijs. Minder dan de helft heeft een baan in het bedrijfsleven en slechts een enkeling is zelfstandig ondernemer, gepensioneerd of student. We melden dit niet om er kwalificaties aan te verbinden, maar voor een bewuste keuze missen we soms belangrijke informatie.

Stelling:   Van ieder (potentieel) raadslid komt er een compleet en gecontroleerd cv op de website te staan en dat wordt lopende de zittingsperiode ook bijgehouden.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.