Partijengepolst.nl, de Stelling van de dag: arbeidsmarkt

09-03-2018, 08:38 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Inleiding: Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We leven in een snel veranderende wereld, waarbij steeds andere eisen aan werknemers en werkgevers worden gesteld. Een leven lang bij de PTT of de overheid werken, is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Automatisering van zo ongeveer alles, de energie transitie, de mondialisering, de Brexit, dit alles stelt andere eisen aan ons allen, maar ook aan ons onderwijsstelsel. Opleidingen die wel leuk zijn, maar waar geen vraag naar is, zijn verspilling van overheidsgeld en talenten. Anderzijds is er een groeiende vraag naar kennis waar volstrekt onvoldoende aanbod op de arbeidsmarkt voor is. Voor bepaalde beroepsgroepen is er een chronisch gebrek aan werknemers, maar ook aan opleidingsmogelijkheden en kandidaten. In de techniek, maar zeker in de installatie branche heeft dit zeer ernstige problemen tot gevolg, en dat juist in een sector waar heel veel gaat veranderen. Dit is weliswaar een landelijk probleem, maar ook op lokaal niveau kunnen en moeten we hier veel meer aan doen. Motiveer de jeugd, de werkloze en de statushouder om die opleiding te volgen waar vraag naar is, bouw hier een media campagne omheen.

  Stelling: Onze bestuurders dienen een in Ede een platform in het leven te roepen waar vertegenwoordigers van onze opleidingsinstituten, van werkgevers en onze bestuurders gezamenlijk om de tafel gaan zitten om deze problematiek in een breed perspectief aan te pakken en onder de aandacht te brengen.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.