Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

13-02-2018, 09:00 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Inleiding:

Het buitengebied.

Zoals iedereen weet en ook in veel gemeentelijke stukken is te lezen, wonen we in een gemeente met een uitgebreid natuur- en landbouwgebied. Met name in de landbouwsector, voltrekken de veranderingen zich in een hoog tempo.

De gemiddelde leeftijd van de agrariërs is vrij hoog, veel boeren zijn al gestopt en nog meer boeren stoppen er in de komende decennia mee.

Van tijd tot tijd staan de inkomens van de agrariërs erg onder druk. Denk maar aan de Fipronil affaire en de mestproblematiek.

Soms voelen agrariërs, al dan niet uit nood geboren, dan de neiging om op een "creatieve" manier de waarheid naar hun hand te zetten, iets wat uiteraard niet kan en mag.

Door alle bovengenoemde feiten en omstandigheden gaat het aanzien van het agrarische buitengebied de komende decennia behoorlijk veranderen.

De gemeente Ede heeft dan ook niet voor niets eind 2016 een zeer uitgebreid rapport van 140 bladzijden uitgebracht, Programma Buitengebied Gemeente Ede. Hierin staan heel veel aandachtspunten, knelpunten, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook de rol van de provincie komt uitgebreid aan bod.

Toch menen zowel de betrokken agrariërs als de niet agrariërs dat er nog veel te veel onduidelijk is.

De boeren hebben vrijwel al hun kapitaal in het bedrijf, de grond, de opstallen, de veestapel en de machines geïnvesteerd.

Het is een bedrijfstak van een zeer grote importantie, voor onze omgeving, maar ook voor Nederland als geheel.

Stelling:

Voor een mooi, duurzaam, gezond, uitdagend en ondernemend agrarisch buitengebied is snel duidelijkheid vereist.

Regelgeving op basis van feiten in plaats van emotie en een zeer nauwe samenwerking tussen gemeente, provincie, rijk en wellicht Europa. Ede moet, samen met de WUR, hier het voortouw in nemen.

Food Valley vereist op korte termijn een daadkrachtig, helder en toekomstbestendig beleid van alle overheden.

Help onze agrarische bedrijfstak op innovatieve wijze vooruit!

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de, aan partijengepolst.nl deelnemende, politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.