Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

07-02-2018, 08:40 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

STICHTING IDEE IN UITVOERING

Jaren geleden heeft de gemeente Ede veel geld verdiend aan de verkoop van haar aandeel in het energiebedrijf NUON.

De opbrengst hiervan is ondergebracht in de Stichting Idee in Uitvoering.

Voor zover ons bekend is daar nog steeds een aanzienlijk bedrag beschikbaar dat bedoeld is voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Nu wij met elkaar aan de vooravond staan van een energietransitie, lijkt het ons buitengewoon zinvol om deze middelen ook op korte termijn te besteden aan de versnelde energietransitie in Ede, zonder dat dit extra kosten voor de inwoners met zich mee brengt. Duurzaamheid staat bij de inwoners en bestuur van Ede immers hoog in het Edese vaandel.

Stelling:

Geld dat verdiend is vanuit de energiesector moet geïnvesteerd worden in een moderne en verbeterde energiesector voor de inwoners van de gemeente Ede.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de, aan partijengepolst.nl deelnemende, politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.