Partijengepolst.nl: De Stelling van de dag

02-02-2018, 10:30 | Lezersnieuws | Partijengepolst.nl

Inleiding: De N-224.

Er wordt in Nederland veelvuldig geklaagd over onze wegenstructuur en de files. Natuur en duurzaamheid komen er vaak mee in conflict als het over plannen gaat om nieuwe infrastructuur projecten te realiseren.

Recent is in onze omgeving de A12 aanzienlijk verbreed, al is dat nog niet voldoende om alle files te voorkomen.

Wij vragen ons af waarom de provinciale N224 tussen de schaapskooi en restaurant Het Plankenwambuis niet aan de openbaarheid wordt onttrokken.

Het schitterende landschap van de Ginkelse Heide zou een dergelijk initiatief verdienen.

Samenspraak tussen de gemeente Ede, de provincie Gelderland en het Rijk zou dit initiatief vorm kunnen geven.

Stelling:

Er moet meer aandacht zijn voor de natuur in de omgeving van de Ginkelse Heide. Het teruggeven aan de natuur van een deel van de N224 is daarvoor een waardevolle optie.

Op http://www.partijengepolst.nl vindt u de antwoorden van de, aan partijengepolst.nl deelnemende, politieke partijen in de gemeente Ede. Op de site kunt u ook zelf een stelling plaatsen.