• Foto: Indigo

    Foto: Indigo

Op maat gesprekken jongeren 12-16 jr met een familielid met psychische en/of verslavingsproblemen

14-09-2017, 09:51 | Lezersnieuws | Indigo Gelderland afdeling Preventie

PREVENTIEVE GESPREKKEN

Als een van de ouders psychische problemen heeft, heeft dat gevolgen voor alle gezinsleden. Niet alleen het ouder zelf heeft begeleiding nodig. Vaak hebben ook de kinderen in het gezin behoefte aan ondersteuning. Kinderen kunnen vragen hebben en zich zorgen maken. Specifieke ondersteuning hierbij kan dan helpen. Voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die een vader, moeder, broer of zus hebben met psychische en/of verslavingsproblemen, organiseren we Op Maat gesprekken.

WAT GAAN WE DOEN?

Tijdens 4 gesprekken van 1 uur praten we over hoe het gaat thuis, wat de jongere moeilijk vindt en zoeken we naar oplossingen. Want door het er met elkaar over te hebben, kun je vaak beter begrijpen waarom iemand zich zo gedraagt. Als je iets begrijpt, is het meestal ook wat gemakkelijker om ermee om te gaan. We werken met verschillende thema's zoals omgaan met gevoelens, sociaal netwerk, omgaan met moeilijke situaties, opkomen voor jezelf en we geven informatie over psychische problemen. Voorafgaand wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland, waarin bekeken wordt of dit aanbod voldoende aansluit.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Indigo, telefoonnummer (026) 3124483. U kunt ook mailen naar info@indigogelderland.nl of kijk op www.indigo.nl voor meer informatie.