• Martien Tax gaat voor in gebed

    Peter 't Hoen

Op 20 maart vond een uur van gebed plaats in de Oude kerk te Ede.

24-03-2018, 16:26 | Lezersnieuws | Marie-Jos?

Op dinsdagavond 20 maart was het uur van gebed in de Oude kerk in Ede vooraf aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Samen met de burgemeester, twee wethouders, raadsleden kandidaten en burgers hebben wij gebeden, gezongen en geluisterd naar de Bijbelse boodschap uit de Psalmen 33 en 34; hoofdstuk 4 uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen in het jaar 50. Uit Marcus 9:35 – 10:1 werd het evangelie gelezen door Marie José Eberson. 

De gebeden werden verzorgd door Martin Tax voor vrede wereldwijd, majoor Jolanda Fennema voor de noden in de wereld, Esther Blokker voor niet stemgerechtigden waaronder asielzoekers, Bart van Roest voor de Edese overheid en Henk van Hemmen voor de burgers. Organist was Arie Naijen en Lenneke Melissen speelde panfluit. De liturg was Jan Sander Heutink.

Peter ’t Hoen sprak over het thema: ‘Groeien in gemeenschappelijk geluk’. In Nederland zijn de inwoners van Ede de gelukkigste stedelingen en daar dienen wij in te groeien om iedereen gelukkig te laten zijn. Daar hebben de burgers en overheid elkaar voor nodig. Geluk betekent ook dat de gemeenschap God betrekt bij het wel en wee van de samenleving. God wil betrokken zijn, zoals Jezus dat heeft laten zien tijdens zijn bezoeken aan de dorpen en steden in zijn tijd. Overal waar hij kwam werkte Hij mee aan sociale samenhang, werk voor iedereen en werden mensen gezond. Paulus leerde en werkte namens Jezus Christus in de grote steden die hij bezocht.

Dinsdag was het World Happiness Day van de Verenigde Naties en werd het rapport van de mate van geluk van elk land aan de VN aangeboden. Nederland staat sinds vorig jaar op de 6e plaats. Happiness, geluk, word gemeten aan de hand van voorwaarden en het zijn deze voorwaarden die onze gemeente kan inzetten om meer mensen gelukkig te maken, te laten groeien in geluk.