• Een ongeluk zit in een klein hoekje!

    AREHBO

Nu toch écht tijd voor verplicht EHBO-onderwijs?

21-05-2019, 14:45 | Lezersnieuws | Wouter

 

EHBO-organisaties en het Nederlandse Rode Kruis maken zich zorgen over de EHBO-kennis van kinderen en jongeren. Uit een onderzoek uit 2017 van het Rode Kruis bleek eerder al dat meer dan de helft van de kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar geen idee hebben wat zij moeten doen wanneer er iemand onwel wordt of niet meer reageert. EHBO-organisaties en het Rode Kruis pleiten dan ook voor het invoeren van verplicht EHBO-onderwijs.

De EHBO-kennis van de jeugd is ver onder de maat en verschillende EHBO-organisaties spreken al geregelde tijd hun zorgen uit. Zo ook Gerrit van de Goor, EHBO-docent en werkzaam bij AREHBO. Hij bood in 2016 een petitie aan in de Tweede Kamer om zo meer bewustwording te creëren voor dit thema. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is er volgens hem weinig vooruitgang geboekt. “Ik zie weinig initiatief vanuit de overheid en dat betreur ik zeer. Als je weet dat je met dit voorstel een veiliger Nederland en een betere saamhorigheid onder jongeren kan creëren, dan vind ik dat er iets gedaan moet worden. Helaas gaat dat naar mijn mening nu écht te langzaam.” Onderwijsinstellingen zagen hierbij in dat de urgentie groot was, bewijzen de vele handtekeningen. Ruim 20.000 leerlingen ondertekenden de petitie.

Momenteel ondernemen verschillende EHBO-organisaties en scholen zelf actie. De EHBO-organisaties doen dit door campagnes te organiseren en vrijwilliger les te komen geven. De scholen doen dit door hun vrije lesruimte te gebruiken voor EHBO en reanimatie lessen. “De verantwoordelijkheid ligt momenteel bij de onderwijsinstellingen zelf. En we zien zeker vooruitgang; steeds meer scholen en opleidingen benaderen ons om de jeugd les te geven. Toch zien we liever dat het dit vanuit de overheid landelijk wordt geregeld,” aldus van de Goor. “EHBO-onderwijs sluit aan bij burgerparticipatie en creëert bij jongeren een verantwoordelijkheidsgevoel. Het is de taak van de overheid om de hele samenleving hierbij te betrekken.”

Weten de jongeren op straat wat ze moeten doen in een noodsituatie, en wat vinden ze van het voorstel om EHBO in het onderwijs door te voeren? Stans van den Broek ging op pad om het uit te zoeken!

https://youtu.be/iYVXcnMKlGM

https://arehbo.nl/cursus-ehbo-school/