• Sfeerimpressie van de nieuwbouw op het Baron van Wassenaerpark

    MIX architectuur

Nieuwbouw Opella revalidatie in Bennekom

12-07-2019, 11:10 | Lezersnieuws | Opella

Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom wil Opella de tijdelijke bouw van revalidatielocatie het Baken vervangen door nieuwbouw. Daarmee wordt twintig jaar bouwen op het Baron van Wassenaerpark afgesloten. De start bouw is in het voorjaar van 2020 voorzien, waarna de nieuwbouw naar verwachting in de zomer van 2021 in gebruik kan worden genomen.

Tussen het Baken en de Edeseweg wil Opella nieuwbouw realiseren, waarna de tijdelijke bouw zal worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een verdere uitbreiding van groen in het park. Er is inmiddels een voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw. Dat is tot stand gekomen in samenwerking tussen vastgoed van Opella, zorgprofessionals, ontwikkelaar en aannemer Van Wijnen en architectenbureau MIX architectuur. Het voorlopig ontwerp is tijdens informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan medewerkers en omwonenden.

Revalidatie en andere voorzieningen

In de nieuwbouw kunnen mensen revalideren, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Herstel van mogelijkheden en spoedige terugkeer naar het eigen huis staan centraal. De nieuwbouw krijgt 36 kamers voor 40 revalidatieklanten. Op de tweede etage van het gebouw realiseert Opella 20 kamers voor verpleeghuiszorg voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek). In de regio zijn wachtlijsten voor deze verpleeghuisplaatsen.

Naast de kamers voor revalidatie- en verpleeghuiszorg krijgt de nieuwbouw de volgende faciliteiten:

Behandellocatie voor de specialisten ouderengeneeskunde (artsen), psychologen en behandelaars van Opella, zoals fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
Dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke beperkingen in de Begeleiding Groep, indien nodig gecombineerd met therapie van behandelaars van Opella.
Restaurant met beperkte winkelfaciliteiten. Bewoners van het park geven aan behoefte te hebben aan een restaurant en winkel. Opella zoekt een (horeca)samenwerkingspartner om in de nieuwbouw een restaurant te realiseren met beperkte winkelfaciliteiten, bijvoorbeeld een bestelservice voor dagelijkse boodschappen.

Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwbouw kan zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via www.opella.nl/nieuwbouw-baron-van-wassenaerpark of communicatie@opella.nl.

Opella biedt ook in Oosterbeek revalidatie en herstel in de Valkenburcht. Deze revalidatielocatie zal blijven bestaan om ook de mensen uit de regio dichtbij huis de mogelijkheid voor revalidatie te bieden.