Maanderweg in Ede wordt fietsstraat

14-02-2018, 19:30 | Lezersnieuws | jan hoftijzer

Samen met mijn buurvrouw heb ik gisteravond de inloopavond "herinrichting Maanderweg en Hakselseweg" bezocht. De aanleiding voor het bezoek was niet een schrijven van de gemeente, maar een brandbrief van een ondernemer aan de Maanderweg. Na het lezen kregen we direct het gevoel iets te hebben gemist de afgelopen tijd. Op de inloopavond werd dat gevoel alleen maar versterkt.

Zonder inhoudelijk op de plannen in te gaan, verbaasde ik me over een paar dingen:

• De kortzichtige invulling door de gemeente Ede van het begrip "belanghebbende".

• Het stadium van de besluitvorming. Zonder mondelinge toelichting was er door middel van een formuliertje sprake van een soort raadgevend referendum waarin de gemeente uiteindelijk de beslissing neemt. Volgens een van de aanwezige ambtenaren was slechts bij voor één van de keuzemogelijkheden een volgende procedure benodigd. Ik heb al een gevoel welke keuze er wordt gemaakt.

Maar nu even inhoudelijk: Onder de leiding van de gemeente Ede hebben een aantal omwonenden detailoplossingen bedacht, waarbij begrijpelijk het eigenbelang heeft geprevaleerd. Ik twijfel aan de geschetste verkeersproblemen die de huidige Maanderweg zou opleveren. Is het niet eenvoudiger om te handhaven op de huidige maximum snelheid van 30 km/uur. Er worden meer nu problemen gecreërd dan opgelost.

Wat ik mis is een totaalvisie op het verkeersbeleid, en die zou toch moeten komen vanuit de gemeente Ede. Met name de ontsluiting en bereikbaarheid van de wijk Beatrixpark in combinatie met de op handen zijnde sluiting van de spoorwegovergang Kerkweg zou ik graag toegelicht zien.

Het zou kunnen dat ik het allemaal verkeerd begrijp. Ik denk dat de bewoners van de wijk Beatrixpark zich alsnog graag op dit punt willen laten overtuigen.