• KJ Gorter

    Programma kj Gorter

Klaas-Jan Gorter vertegenwoordigt de sportvisssers bij de waterschapsverkiezingen van 2019.

15-03-2019, 14:45 | Lezersnieuws | Klaas-Jan

Beste sportvisser,

Op woensdag 20 maart, kun je als sportvisser je stem uitbrengen voor de verkiezing van leden van het algemeen bestuur van de waterschappen en leden van Provinciale Staten. Beide verkiezingen zijn van groot belang voor de sportvisserij.

Het is dus raadzaam om je te oriënteren op de partijen, hun programma's en kandidaten. Onze federaties hebben een overzicht voor je gemaakt van regionale partijen en kandidaten die zich positief uitspreken over de hengelsport.

Sportvissers zijn voor hun hobby direct afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water, dus deze verkiezingen zijn voor jou extra van belang. Zo dragen waterschappen zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water. Informeer je dus goed over de partijen, hun programma's en de kandidaten in jouw waterschap.

De VVD zet zich in voor de sportvisser. Dit hebben zij speciaal opgenomen in hun programma. Stem daarom op nummer 10 van lijst 1 op 20 maart.