Internationaal Common congres bezoekt Ede

06-07-2017, 10:10 | Lezersnieuws | Buurt Ede en Veldhuizen

Wetenschappers van een common congres van de Universiteit van Utrecht naar Ede

Op donderdag 13 juli 2017 brengt een delegatie van het IASC-congres van de Universiteit Utrecht een bezoek aan oude en nieuwe commons op de Veluwe. Het IASC (International Asscociation for the Study of the Commons) is s'werelds grootste proffessionele organisatie voor interdisciplinaire studies van commons. Commens staan voor collectief gebruik door gemeenschappen zowel in ont- als on-ontwikkelde landen. Het zijn collectieve instituties die in alle sectoren voorkomen. Denk aan nieuwe initiatieven als energie-, zorg, en glasvezelcoöperaties. Maar ook buurtmoestuinen, en ouderparticipatiecréches en dit niet alleen in Nederland maar over de hele wereld en sommige bestaan al eeuwenlang.

De Buurt Ede en Veldhuizen is zo'n historische samenwerking binnen een gemeenschap waar nu een bezoek aan wordt gebracht om kennis te nemen van het belang van de Buurt in vorige eeuwen. De excursie start op de Paasberg met en blik op Ede voor en korte wandeling langs de Trapakkers, waar vrijwilligers in historische kleding en het gebruik van oude gereedschappen aan het werk zullen zijn.

Er is een bezoek aan het Raadhuis waar wethouder van Cultuur Johan Weijland de gasten zal toespreken en de Buurtrichter Geen Broere iets zal vertellen over de geschiedenis van de Buurt. Medewerkers van het gemeentearchief zullen o.a. het oudste resolutieboek vanaf 1596 tonen. Ook bezoekt men de de Oude Kerk, waar in het koor van de kerk de vergaderplaats was van de Buurt tot in het begin van de vorige eeuw. Ook de klok in het "Cleyne torentje" met inscriptie "Buurt Ede-Veldhuizen 1964" luiden.

Na het bezoek aan het centrum gaat het gezelschap naar de Zuid Ginkel en schaapkooi, de voormalige "woeste gronden" van de Buurt waar kennis wordt genomen over de landschapskenmerken van dit gebied. De is lunch op Groot Zonneoord waarna de Wildwal, als onderdeel van de langste wildwal van Nederland zal worden bezocht met uitleg over de historische betekenis van de wal ter bescherming van de Engen. Deze Engen in de Doesburgerbuurt worden als cultuurlandschap daarna eveneens bezocht.

Als afsluiting zal bij de Doesburgermolen die in werking zal zijn, door het bestuur van de nieuwe Common Buurt Doesburger Eng informatie worden gegeven over hun samenwerking en visie over samenwerking or behoud en ontwikkeling van dit gebied. Na een informeel samen zijn zal de groep weer afreizen naar de stad van het congres, Utrecht.